Obligații la Fondul pentru mediu

Sursa foto:Arhivă
Sursa foto:Arhivă

Prin Ordinul nr. 149/2019, ministrul mediului a aprobat modificarea şi completarea anexei la Ordinul nr. 578/2006 pentru aprobarea Metodologiei de calcul al contribuțiilor și taxelor datorate la Fondul pentru mediu. Actul normativ semnalat este în vigoare din 27 februarie, data la care a fost publicat în Monitorul oficial nr. 156/2019. Metodologia de calcul a contribuţiilor şi taxelor la Fondul pentru mediu face aplicarea dispoziţiilor din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 105/2006, cu modificările și completările ulterioare. Reţinem precizări care privesc obligaţii ale operatorilor economici faţă de Fondul pentru mediu, inclusiv în raporturile cu consumatorii. Contribuția de 2 lei/kg pentru deşeurile de ambalaje.

Ambalajele reutilizabile care se returnează furnizorilor interni și externi se înregistrează în evidențele contabile în conturi de stocuri distincte, la o valoare justă. Începând cu data de 31 martie 2019, ambalajele primare reutilizabile cu volume cuprinse între 0,1 l și 3 l utilizate pentru produsele destinate consumului populației se înregistrează în evidențele contabile la valoarea prevăzută în Legea nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje. Cantitatea de ambalaje care este reutilizată se recunoaște numai în baza înregistrărilor existente în evidențele contabile, în conformitate cu reglementările contabile aprobate prin ordin al ministrului finanțelor publice.

Știri despre: ,