Proiectul de Lege privind pensiile ocupaționale a fost lansat în dezbatere publică

Ministerul Muncii și Justiției Sociale a lansat în dezbatere publică proiectul de Lege privind pensiile ocupaționale. Proiect de act normativ transpune Directiva (UE) 2016/2341 a Parlamentului European și a Consiliului din 14 decembrie 2016 privind activitățile și supravegherea instituțiilor pentru furnizarea de pensii ocupaționale (IORP) cu termen de implementare 13 ianuarie 2019.

Prin elaborarea cadrului legislativ pentru organizarea și funcționarea fondurilor de pensii ocupaționale se creează premisele pentru obținerea unei pensii ocupaționale, suplimentară, distinctă și în completarea tipurilor de pensii acordate în cadrul sistemelor de pensii din România.Prin prezentul proiect de lege se stabilesc elementele necesare înfiinţării schemelor de pensii ocupaţionale şi ale fondurilor de pensii ocupaţionale, inclusiv aspectele legate de administrarea acestora.

Componenta de pensii ocupaționale este prevăzut a fi facultativă. Astfel, potrivit proiectului de lege, iniţiativa constituirii unui fond de pensii ocupaționale aparţine exclusiv unui administrator autorizat în timp ce, schema de pensii este stabilită de către fiecare angajator care dorește și are capacitatea financiară să ofere angajaților săi astfel de beneficii.