Cristi Valentin Misăilă: Începem noul an în forță

Am fost prezent, astăzi, la o întâlnire cu directorii unităților de
învățământ din Municipiul Focșani referitoare la pregătirea unui
proiect de dotare a unităților de învățământ prin PNRR în cadrul
apelului „Dotarea cu mobilier, materiale didactice și echipamente
digitale a unităților de învățământ preuniversitar și a unităților
conexe” – Componenta C15: Educație. Împreună cu inspectorul general
școlar, Gabriela Daniela Marchitan am avut o primă discuție foarte
bună cu directorii unităților de învățământ din Focșani referitoare la
investițiile care pot fi realizate cu aceste fonduri europene
Aspectele tehnice ale investițiilor care pot fi realizate în cadrul
acestui apel de proiecte au fost deja prezentate în cadrul unei
videoconferințe organizate de Ministerul Educației în cursul acestei
dimineți.
În cadrul acestui apel de proiecte sunt stabilite cinci tipuri de
investiții eligibile, respectiv echiparea cu materiale și echipamente
didactice a laboratoarelor și cabinetelor școlare, achiziționarea de
echipamente informatice necesare procesului didactic, dotarea
laboratoarelor de informatică, dotarea cu mobilier a sălilor de clasă.
Sunt stabilite costuri unitare maxime pentru fiecare tip de investiție
și le-am solicitat directorilor unităților școlare să fie atenți la
lista echipamentelor solicitate astfel încât să fie un mod unitar care
să faciliteze achiziția dotărilor și mobilierului
Un exemplu este dotarea care poate fi realizată la laboratoarele de
informatică unde există posibilitatea de a achiziționa un sistem
desktop, un laptop sau un sistem all-in-one. Recomandarea către
directori a fost să se orienteze către un sistem desktop, sau unul
all-in-one, care nu pot fi luate din sălile de clasă.
Propunerile din partea unităților școlare vor fi centralizate în
cursul săptămânii viitoare astfel încât Primăria Municipiului Focșani
să poată depune cât mai repede proiectul în platforma electronică
dedicată PNRR.
Modernizarea infrastructurii școlare și asigurarea celor mai bune
condiții de pentru copiii din Focșani sunt obiective prioritare pentru
Primăria Municipiului care are în derulare mai multe proiecte cu
finanțare europeană pentru reabilitarea termică și modernizarea
unităților școlare. Precizez că în acest an vor începe lucrările de
reabilitare și modernizare la Liceul Pedagogic „Spiru Haret”, Liceul
cu Program Sportiv (LPS), Liceul Tehnologic ”G.C. Longinescu”, Liceul
de Artă ”Gh. Tattarescu”, Grădinița 10, Grădinița 13, Grădinița 15,
Grădinița 1, Creșa 1 și internatul LPS Focșani.