Nicolai Mărăscu, primarul orașului Panciu: astăzi, 25 ianuarie, am supus dezbaterii publice Proiectul Bugetului local de venituri și cheltuieli al U.A.T. Orașul Panciu pe anul 2023

În conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată, cu modificările și completările ulterioare și cu prevederile Legii nr. 273/2006, privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, astăzi, 25 ianuarie, am supus dezbaterii publice Proiectul Bugetului local de venituri și cheltuieli al U.A.T. Orașul Panciu pe anul 2023.
ℹ️ Pentru U.A.T. Orașul Panciu, sumele totale ale Bugetului local de venituri și cheltuieli aferent anului 2023, sunt:
? 116 806,50 mii lei, la partea de venituri, repartizate după cum urmează:
✅ secțiunea de funcționare : 22711,78 mii lei
✅ secțiunea de dezvoltare: 94094,72 mii lei
? 119 483,08 mii lei, la partea de cheltuieli, repartizate după cum urmează:
✅ secțiunea de funcționare: 22 711,78 mii lei;
✅ sectiunea de dezvoltare: 96 771,30 mii lei.
‼️Excedentul de la sfârșitul anului 2022 este de 2676,58 mii lei. Acest excedent va fi utilizat în anul 2023 la secțiunea dezvoltare.
ℹ️ În proiectul de Buget sunt prevăzute atât sumele necesare pentru funcționarea în condiții optime a activității instituțiilor subordonate, cât și cele pentru asigurarea salariilor din administrație.
ℹ️Bugetul anului 2023 va asigura finanțarea necesară pentru mai multe obiective de investiții, precum:
?Înființarea Centrului de Diagnostic în cadrul Ambulatoriului Integrat al Spitalului Orășenesc Panciu
?Modernizarea și extinderea sistemului de iluminat public al orașului Panciu
?Reabilitarea, modernizarea și dotarea căminelor culturale din cartierele Neicu și Satu-Nou
?Înființarea Centrului de Tineret (la fostul Cinematograf)
?Extinderea, reabilitarea, modernizarea și dotarea Casei de Cultură
?Achiziție și montare gazon artificial terenuri de tenis
?Sistem de supraveghere video la Centrul de Consiliere și Sprijin pentru Copii și Părinți
ℹ️De asemenea, se va asigura asistența financiară pentru proiectele ce vor fi realizate prin P.N.R.R.:
?Modernizarea și extinderea sistemului de supraveghere video din orașul Panciu
?Stații de reîncărcare pentru vehicule electrice
?Elaborarea Planului de Mobilitate Urbană a Orașului Panciu 2022-2020
?Elaborarea în format GIS a documentațiilor de amenajare a teritoriului și de planificare urbană – Planul Urbanistic General al Orașului Panciu
?Reabilitarea termică a blocurilor de locuințe – Etapa a VIII-a (Bulevardul Independenței – Bl. 15,19, 23, 25 și 27)
?Reabilitarea termică a blocurilor de locuințe – Etapa a VIII-a (Str. Titu Maiorescu – Bl. 32 și 36)
? Reabilitarea termică a blocurilor de locuințe – Etapa a VIII-a (Str. Titu Maiorescu – Bl. 24 și 26)
ℹ️Pe lista investițiilor noi, care în 2023 se vor realiza cu bani din bugetul local, au fost incluse, printre altele:
? Alimentarea cu energie electrică a Centrului de Diagnostic din cadrul Ambulatoriului Integrat al Spitalului Orășenesc Panciu
? Ansamblu de locuințe sociale D+P+2E+M – 2 tronsoane 32 U.L. – Al. Independenței nr. 6-8, oraș Panciu, jud. Vrancea
? Ansamblu de locuințe sociale D+P+2E+M – 4 tronsoane 61 U.L. – Al. Independenței nr. 6-8, oraș Panciu, jud. Vrancea
? Ansamblu de locuințe sociale D+P+2E+M – 2 tronsoane 32 U.L. – Al. Independenței nr. 6-8, oraș Panciu, jud. Vrancea
? Unități locative de serviciu – 24 U.L. P+2E, cu canal tehnic Al. Independenței nr. 10-12, oraș Panciu, jud. Vrancea
? Racordarea la rețeaua de gaze naturale a obiectivului „Locuințe pentru tineri, destinate închirierii, S+P+3E – 60 U.L. Aleea Nicolae Titulescu, orașul Panciu, județul Vrancea”
? Modernizarea unor drumuri de interes local și drumuri de acces din zona viticolă a orașului Panciu
? Construire gard din rigle de lemn pe temelie din beton și stâlpi metalici la Grădinița Crucea de Sus
ℹ️Bugetul general al U.A.T. Oraș Panciu pe anul 2023 și Lista de investiții cu finanțare de la bugetul local pentru anul 2023 sunt afișate pe site-ul Primăriei Orașului Panciu https://www.primaria-panciu.ro/buget-2023/