Primăria Municipiului Focșani va avea un sistem digital de management

Municipalitatea a semnat marți, 20 noiembrie 2018, contractul de finanţare pentru proiectul “Viziune şi performanţă prin implementarea unor instrumente de planificare strategică, sisteme de managementul calităţii/performanţei şi a unor sisteme informatice inovative la nivelul Municipiului Focşani”.

Proiectul are ca obiectiv general consolidarea capacităţii instituţionale a Primăriei Municipiului Focşani prin introducerea de instrumente de planificare strategică, sisteme şi standarde de management al calităţii şi performanţei pentru optimizarea proceselor administrative ale instituției şi adoptarea unor măsuri de simplificare a furnizării serviciilor către cetăţeni şi mediul de afaceri, prin implementarea unor sisteme informatice inovative.

Prin acest proiect se urmăreşte: realizarea unei strategii de dezvoltare durabilă 2021 – 2027 a Municipiului Focşani, implementarea unui sistem de management al performanţei şi extinderea sistemului actual de management al calităţii, implementarea unor sisteme informatice pentru dezvoltarea şi creşterea gradului de complexitate a serviciilor online furnizate către cetăţeni, inclusiv prin digitalizarea arhivei la nivelul Primăriei Municipiului Focşani.

Implementarea acestui proiect va avea ca efect atât ȋmbunătăţirea prin optimizare a proceselor interne ale instituţiei, cât şi simplificarea administrativă a serviciilor furnizate către cetăţeni și mediul de afaceri, contribuind astfel la atingerea obiectivelor Strategiei pentru consolidarea administraţiei publice 2014-2020.

Activităţile care se vor derula ȋn cadrul proiectului sunt:

  1. Realizarea strategiei de dezvoltare durabilă 2021 – 2027 a Municipiului Focşani, care va fundamenta deciziile strategice şi planificarea bugetară pe termen lung la nivelul instituţiei.
  2. Implementarea unui sistem de management al performanţei pentru a asigura gestiunea şi măsurarea acţiunilor strategice la nivelul Municipiului Focşani.
  3. Extinderea sistemului de management al calităţii, existent la nivelul Municipiului Focşani, prin realizarea unor proceduri de lucru corespunzătoare unor procese de furnizare a serviciilor publice prin mijloace electronice.
  4. Optimizarea activităţilor interne ale funcţionarilor, prin implementarea unei platforme integrate de management al activităţilor şi al înregistrărilor, inclusiv prin digitalizarea şi gestiunea electronică a arhivei Primăriei Focşani, precum şi implementarea unei platforme de tip portal pentru servicii, care să fie furnizate online către cetăţeni.
  5. Îmbunătăţirea abilităţilor şi cunoştinţelor personalului Primăriei Municipiului Focşani în domeniul managementului strategic, al managementului calităţii/ performanţei, pentru utilizarea sistemelor informatice dezvoltate prin proiect şi pentru gestionarea documentelor electronice.

Valoarea totală a proiectului este de 4.229.441,77 lei, durata fiind de 27 luni de la data semnării. Finanţarea este asigurată din fonduri europene prin Programul Operaţional Capacitate Administrativă.