S-au demarat procedurile legale pentru desemnarea firmei, care se va ocupa de executarea proiectului privind extinderea și modernizarea Liceului Teoretic, din Odobești

Primăria Odobești a demarat procedurile legale în vederea atribuirii contractului de achiziție publică de proiectare și execuție în scopul realizarii obiectivului „Extindere Liceu Teoretic, amenajare incintă Bază Sportivă, alei și căi de acces”. Proiectul este finantat din fonduri ale Uniunii Europene prin Programul Operational Regional POR 2014-2020, Axa prioritara 13. Prin intermediul acestui proiect se va construi o aripă nouă în suprafață de 533 mp care va avea 8 săli de clasă, sală de informatică și camera servere, sală de festivități (amfiteatru), spații de depozitare, secretariat, cancelarie, grupuri sanitare, cameră tehnică. De asemenea, va fi amenajat un teren de sport multifuncțional în suprafață de aproape 500 mp, un teren pentru festivități în aer liber, alei și căi de acces în suprafață de 2,5 mii mp. Totodată, vor fi amenajate spațiile verzi din apropiere în suprafață de 1,5 mii mp. Valoarea estimată a obiectivului de investiții este de 5,3 milioane de lei (proiectare+lucrari+dotari). Data limită de depunere a ofertelor este 31 iulie 2019.

Știri despre: , ,