Înregistrarea proprietăților în cartea funciară – procedură simplificată în Golești pentru o perioadă limitată!

Primăria Comunei Golești vine în întâmpinarea cetățenilor, oferindu-le posibilitatea de a-și înregistra gratuit proprietățile în cartea funciară.

În perioada 15 – 18 iulie 2024, între orele 10:00 -14:00, cei interesați vor putea depune la sediul primăriei documentele necesare acestei proceduri, înmânându-le unui reprezentant al executantului lucrărilor de cadastru.

Procesul este deschis atât pentru proprietățile cu cadastru, cât și pentru cele fără.

Documentele necesare includ certificatul de moștenitor, contractul de vânzare-cumpărare, contractul de donație sau contractul de partaj. De asemenea, este necesară o copie simplă a actului de identitate, autorizația de construire și procesul verbal de terminare a lucrărilor.

De precizat că titlurile de proprietate nu necesită legalizare, fiind deja în baza de date a prestatorului.

Totuși, documentele emise de primărie, precum autorizația de construire, procesul verbal de terminare a lucrărilor, hotărârea consiliului local sau ordinul prefectului, vor fi legalizate la sediul primăriei.

În cazul persoanelor care au deja cadastru și Carte funciară, dar au sarcini de uzufruct sau abitație viageră, iar persoanele sunt decedate la momentul de față, vor trebui să aducă copii legalizate ale certificatelor de deces.