Primăria Răstoaca: Anunț

Ne dorim să sprijinim și să atragem tinerii în comunitatea noastră.
Nevoia de avea o locuință a tinerilor nu este un privilegiu, ci un drept al acestora, motiv pentru care am venit în întâmpinarea acesteia iar prin adoptarea Hotărârii Consiliului Local privind aprobarea Raportului Consultării și Informării Publicului privind documentația P.U.Z. și aprobarea Planului Urbanistic Zonal și Regulamentul local de urbanism pentru următoarele obiective de investiții:
1) Blocuri de Locuințe ANL;
2) Locuințe destinate serviciilor sociale;
3) Lotizare teren pentru construire locuințe individuale;
4) Zonă de agrement sportiv

Legea nr. 15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuințe proprietate personală, pot beneficia de atribuirea unui teren în vederea construirii unei locuințe, o singură dată, tinerii care, la data depunerii cererii au vârsta de până la 35 de ani şi îndeplinesc următoarele condiții:
a) au împlinit vârsta de 18 ani;
b) la data depunerii cererii, precum şi la data rezolvării acesteia nu au avut sau nu dețin în proprietate o locuință ori un teren destinat construirii unei locuințe proprietate personală, atât în localitatea în care se solicită atribuirea în folosință a unui teren, cât şi în alte localități.

Documente Justificative :
a copie de pe certificatul de naștere;
b. copie de pe actul de identitate;
c. declarația pe propria răspundere că nu dețin sau că nu am deținut în proprietate o locuință ori un teren destinat construirii unei locuințe;

Terenul va fi atribuit în folosință gratuită pe toată durata existenței construcției, proprietarul construcției având posibilitatea cumpărării terenului la prețul pieței de la momentul realizării vânzării. De asemenea, tinerii care vor beneficia de prevederile acestei legi sunt obligați ca în termen de 1 an de la data atribuirii suprafeței de teren să înceapă construcția, și să o finalizeze în termenul prevăzut în autorizația de construire potrivit Legii nr. 50/1991.David Chiriță, primarul comunei Răstoaca