Cadastrare gratuită 2019: Autoritățile fac măsurători în mii de localități din țară

În prezent, activitatea de cadastrare gratuită din cadrul Programului Național de Cadastru și Carte Funciară (PNCCF) se desfășoară în mii de localități din țara noastră, potrivit datelor publicate recent de autorități. Terenurile și clădirile neînscrise până în prezent în evidențele oficiale urmează să fie cadastrate gratuit până în anul 2023.

Lucrările de cadastrare din cadrul programului PNCCF au fost inițiate la sfârșitul lui 2015 și urmează să se încheie în anul 2023. Autoritățile intenționează ca până în 2023 să cadastreze gratuit toate imobilele care nu sunt prinse în prezent în evidențele oficiale. După cum este stipulat în Legea nr. 7/1996 a cadastrului și a publicității imobiliare, se instituie “Programul național de cadastru și carte funciară în scopul înregistrării gratuite a imobilelor în sistemul integrat de cadastru și carte funciară, realizării planului cadastral al imobilelor și deschiderii cărților funciare la nivelul tuturor unităților administrativ-teritoriale”.

Potrivit datelor publicate recent de Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară (ANCPI), din totalul de 3.181 de localități vizate de cadastrări, până acum au fost finalizate lucrările în doar 59 dintre acestea. Pe de altă parte, ANCPI anunță că se desfășoară lucrări de cadastrare în aproape 2.400 de localități din țară. Mai exact, vorbim despre 2.398 de localități, adică peste 75% din totalul localităților amintit mai sus, respectiv 3.181. În cadrul programului național de cadastrare gratuită se desfășoară, pe lângă efectuarea de măsurători, mai multe activități. Mai exact, este vorba, potrivit Legii cadastrului, despre:

  • măsurători cadastrale;
  • activități de geodezie, cartografie, topografie și fotogrammetrie;
  • activități de informare și conștientizare a publicului;
  • dezvoltare și mentenanță a sistemelor informatice;
  • conversia cărților funciare și a documentațiilor cadastrale din format analogic în format digital;
  • tehnică de calcul și de stocare;
  • alte activități ce decurg din derularea PNCCF.

Apoi, legat de selectarea cu prioritate a anumitor localități pentru începerea lucrărilor de cadastrare gratuită, în Hotărârea Guvernului nr. 294/2015 privind aprobarea Programului național de cadastru și carte funciară 2015-2023 sunt indicate anumite criterii, după cum urmează:

  • localități ce fac obiectul dezvoltării proiectelor de infrastructură prevăzute în Master Planul General de Transport al României;
  • localități ce implementează ori sunt incluse în proiecte de dezvoltare a infrastructurii în cadrul altor programe;
  • localități în care sunt zone cu vulnerabilități sociale particulare privind accesul informal la proprietate (sunt avute în vedere zonele cu comunități rome și zonele defavorizate).

Până în prezent, puțin peste 30% (30,66%) din totalul imobilelor din România au fost cadastrate, conform datelor centralizate de ANCPI. Mai exact, este vorba de aproximativ 12,2 milioane de imobile dintr-un total estimat de 40 de milioane.

Știri despre: ,