Care sunt drepturile copilului la școală?

Sursa foto: Buzaumedia

“Dreptul copiilor la educație” este o formulare mult prea simplă pentru ceea ce presupune sau ar trebui să presupună, de fapt, unul dintre cele mai importante drepturi ale copiilor. Accesul la educație trebuie să se facă gratuit și frecventarea școlii nu trebuie să ocazioneze costuri mari în buzunarele părinților, precizează avocatnet.ro. Pe lângă că trebuie să fie o educație de calitate, adecvată fiecăruia dintre elevi, în funcție de necesitățile lui particulare, școala trebuie să-i asigure un mediu sigur și nediscriminator. Profesorii trebuie să-i trateze pe cei mici cu respect, să le comunice notele la timp, să le dea posibilitatea să le conteste și să le permită să se exprime la clasă. Curios sau nu, copiii au chiar dreptul să protesteze la școală.

Sursa foto: Buzaumedia

Copilul are dreptul la educație de calitate, gratuită, nediscriminatorie și adecvată necesităților sale, atunci când este cazul. Misiunea statului la capitolul educație este una foarte dificilă, iar misiunea dascălilor este, uneori, cea mai complexă. Liberul acces la educație este prevăzut și reglementat prin acte normative de diferite tipuri, de la convenții internaționale, până la constituții ale statelor și legi specifice. La noi, începe cu Constituția, unde se vorbește despre “dreptul la învățătură”, continuând cu Legea educației naționale nr. 1/2011, Legea nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului și ajunge până la Statutul elevului. Educația gratuită presupune că înscrierea la școală nu înseamnă costuri, tot așa cum nici parcurgerea anilor de studiu nu ar trebui să presupună cheltuieli însemnate. Elevii au dreptul la manuale gratuite pe toată perioada cât învățământul este obligatoriu (adică 11 clase). În continuare, elevii au dreptul la decontarea cu 50% a transportului în comun, iar dacă provin din medii sărace, au dreptul să fie susținuți financiar de stat pentru a merge la școală. Liceenii, de exemplu, au dreptul la “bani de liceu”, sub forma unei subvenții acordate de stat. Ei pot cere acești bani și acordarea lor se va face în urma unei anchete sociale.

Deși gratuită, educația primită trebuie să fie de calitate, potrivit Statutului elevului, cu tot ceea ce presupune asta. Iar dacă limba maternă a elevului nu e româna, atunci el are dreptul la școlarizare în acea limbă. Cadrele din școli trebuie să-i lase pe elevi să aibă acces la biblioteci, săli de sport, computere conectate la internet, precum și la orice alte resurse necesare realizării activităților școlare. Iar igiena și starea generală a spațiilor de studiu trebuie să fie cel puțin satisfăcătoare.

Important! Copilul care a împlinit vârsta de 14 ani poate cere încuviințarea instanței judecătorești de a-și schimba felul învățăturii și al pregătirii profesionale, după cum scrie în Legea nr. 272/2004. În plus, de la 16 ani, copilul are dreptul să-și aleagă singur religia.

Drepturile elevilor în raport cu profesorii

Relația dintre elevi și profesori trebuie să se clădească, în primul rând, pe respectul reciproc. Așa cum elevii trebuie să fie învățați să fie respectuoși cu dascălii lor și să-și asume, încetul cu încetul, îndatoririle de la școală, tot așa, profesorii trebuie să le acorde elevilor, fără discriminare, cel puțin drepturile de care aceștia pot beneficia, în temeiul actelor normative pe care le-am menționat mai sus.  Potrivit Statutului elevilor, aceștia au dreptul la o evaluare obiectivă și corectă și pot contesta rezultatele notelor la lucrările scrise. Contestarea notelor se poate face chiar de către elev sau de către părintele sau persoana responsabilă de acesta, potrivit legii civile. Profesorul poate fi pus să justifice nota, în termen de maximum cinci zile de la anunțarea ei, iar dacă argumentele sale sunt nesatisfăcătoare, atunci se poate cere conducerii școlii, în scris, să evalueze lucrarea.

Copiii au dreptul să primească rezultatele la lucrările scrise în cel mult 15 zile lucrătoare, conform Statutului, iar notele trebuie să le fie comunicate înainte să ajungă în catalog. În plus, actul normativ prevede chiar că elevii au dreptul de a primi primi informații cu privire la planificarea materiei pe parcursul întregului semestru. Cât privește absențele, profesorii nu le pot folosi ca mijloace de pedeapsă, iar un copil nu poate fi dat afară de la oră, pentru că el are dreptul să participe la clasă. “Este interzisă consemnarea absenței ca mijloc de coerciție”, scrie în act.

Asupra creațiilor proprii de la orele de curs, copiii au drept de proprietate intelectuală, iar profesorul și nimeni altcineva nu-și poate însuși operele acestora. Mai mult, elevii pot inclusiv să-și facă o publicație școlară proprie, dar școala nu va fi obligată să publice ceva anume. Dascălii nu le pot limita elevilor libera exprimare, atâta timp cât aceasta nu presupune lipsa de respect față de profesori, față de școală sau orice altă persoană.

Știați că: elevii au dreptul să protesteze la școală? Potrivit Statutului elevului, dreptul la protest este recunoscut acestora, atâta timp cât nu sunt deranjate orele de curs. Prin urmare, dacă cei mici vor să protesteze în pauze sau după terminarea orelor, ei sunt liberi să o facă și nu pot fi sancționați pentru asta.

Știri despre: , ,