Cine sunt bugetarii care vor primi alte majorări salariale în 2019

Camera Deputaților a adoptat, în calitate de cameră decizională, legea de aprobare a O.U.G. nr. 41/2018 prin care unele categorii de bugetari primesc majorări salariale. Aceste creșteri nu au fost prevăzute în bugetul de stat pe anul în curs.  Actul normativ stabilește introducerea acordării, începând cu luna mai 2018, a indemnizației de hrană pentru personalul din universitățile de stat, dar şi scoaterea gărzilor din limitarea sporurilor la 30% pentru personalul din unitățile sanitare. De asemenea, se introduce posibilitatea de majorare a procentului care se aplică asupra sumei salariilor de bază, în vederea acordării sporurilor stabilite pentru fiecare unitate sanitară, astfel încât să se asigure limita minimă a sporurilor prevăzute în regulamentul aprobat.

În privința personalului didactic, se majorează veniturile salariale cu 20% pentru inspectorii şcolari generali adjuncți, inspectorii şcolari de specialitate şi inspectorii şcolari. Personalul didactic din învățământul special şi special integrat, precum şi din centrele judeţene de resurse şi de asistenţă educaţională, respectiv Centrul Municipiului Bucureşti de Resurse şi Asistenţă Educaţională şi din structurile coordonate, monitorizate şi evaluate de către acestea, beneficiază de o majorare cu 15% a salariului de bază. Pentru personalul didactic de predare din învățământ, sporul va fi de 10%, pentru suprasolicitare neuropsihică.

În privința personalului de cercetare din unitățile clinice și medicale, „începând cu drepturile salariale aferente lunii următoare intrării în vigoare a prezentei legi, personalul de cercetare cu studii superioare din unităţile clinice, din institutele şi centrele medicale, care este confirmat în gradele profesionale corespunzătoare funcţiilor de la nr. crt. 1 – 13 ale lit. a.1, pct. 2, capitolul I, anexa nr. II la Legea nr. 153/2017, cu modificările şi completările ulterioare, beneficiază de salariul de bază prevăzut pentru unităţi clinice stabilit de lege pentru anul 2022.

Actul normativ mai prevede că în situaţia în care, în urma promovării în funcţie, grad sau treaptă profesională ori a avansării în gradaţie, potrivit legii, rezultă un salariu de bază mai mic decât cel avut la data promovării sau avansării în gradaţie, se păstrează salariul de bază avut anterior promovării sau avansării în gradaţie. De asemenea, bugetarii din aparatul propriu al Ministerului Finanțelor şi Ministerului Muncii vor beneficia de majorarea salariilor de bază cu până la 25%, în baza criteriilor stabilite prin ordin de ministru. Sunt prevăzute majorări ale salariilor și pentru personalul de specialitate criminalistică din INEC – persoanele care ocupă funcţii de conducere beneficiază de majorarea salariului de bază cu 10%, iar persoanele care ocupă funcţii de execuţie beneficiază de majorarea salariului de bază cu 5%. Legea adoptată de plenul Camerei Deputaților va merge la promulgare la președintele Klaus Iohannis.

Știri despre: ,