Criterii noi de încadrare în grad de handicap

Sursa foto:vectorstock.com
Sursa foto:vectorstock.com

Ministerul Muncii modifică Anexa Ordinului nr. 762/1.992/2007 pentru aprobarea criteriilor medico-psihosociale pe baza cărora se stabileşte încadrarea în grad de handicap cu completări care țin de funcțiile senzoriale (ochi), funcţiile neuro-musculo-scheletice, deficiență locomotorie gravă dar și paraplegie și tetraplegie. La Capitolul 2 Funcțiile senzoriale, la punctul I. Evaluarea persoanelor cu afectarea funcţiilor vizuale în vederea încadrării în grad de handicap*), la *), punctul. 3 se modifică și va avea următorul cuprins: ”3. Ochiul unic, chiar cu vedere normală, se poate încadra în grad de handicap accentuat, timp de 12 luni de la pierderea ochiului – vederii – congener. Ulterior încadrarea se realizează în raport cu deficienţa vizuală, conform tabelului.”

La Capitolul 2 Funcțiile senzoriale, la punctul III. Evaluarea persoanelor cu afectarea funcţiilor vestibulare în vederea încadrării în grad de handicap*), rândul 4 se modifică și va avea următorul  cuprins: Criterii “Afectare vestibulară obiectivată prin teste  Ortostatismul este imposibil în criză, însoţit de tulburări vegetative. Probele spontane şi provocate (dacă se pot practica) sunt pozitive. Tulburări funcţionale echivalente cu 80 – 100% . Pentru perioade limitate de 12 luni, în funcţie de durată şi reversibilitatea tulburărilor majore de echilibru la acţiunile de recuperare”.

La Capitolul 7 Funcţiile neuro-musculo-scheletice şi ale mişcărilor aferente, la punctul III. Evaluarea persoanelor cu afectarea funcţiilor motorii (a staticii şi mobilităţii – locomoţiei sau/şi gestualităţii) în vederea încadrării în grad de handicap, la punctul 1. Amputaţii*), la rândul aferent Deficienței medii, NOTA se modifică și va avea următorul cuprins: “Pentru perioade de 12 luni, în vederea adpatării la unimanualitate, transfer gestualitate – handicap accentuat.”

De asemenea, la Capitolul 7 se modifică, la punctul III. Evaluarea persoanelor cu afectarea funcţiilor motorii (a staticii şi mobilităţii – locomoţiei sau/şi gestualităţii) în vederea încadrării în grad de handicap, la punctul 1. Amputaţii*), rândul aferent Deficienței grave. Totodată, în coloana 3, se introduce următoarea Notă: “Se va stabili un termen permanent de valabilitate a încadrării în grad de handicap, pentru situațiile:

  • Sechele boli cerebro-vasculare cu deficit motor tip plegic, la un interval de peste 2 ani de la data accidentului vascular;
  • Paraplegie sau tetraplegie, indiferent de cauză, la un interval de peste 2 ani de la data diagnosticării.”

După perioada de dezbatere publică, ce expiră pe 8 aprilie 2019, Ordinul modificat și completat se va publica în Monitorul Oficial și va intra în vigoare imediat.