Cum va fi structurat anul şcolar 2019-2020?

Ministerul Educaţiei a aprobat structura anului şcolar 2019-2020 prin Ordinul nr. 3191/2019 publicat în Monitorul Oficial nr. 145/2019. Conform Ordinului anul şcolar 2019 – 2020 începe la data de 1 septembrie 2019, se încheie la data de 31 august 2020 şi are 35 de săptămâni de cursuri. Cursurile anului şcolar 2019 – 2020 încep la data de 9 septembrie 2019. Anul şcolar 2019 – 2020 se structurează pe două semestre. Astfel, semestrul I are 15 săptămâni de cursuri dispuse în perioada 9 septembrie 2019 – 20 decembrie 2019. Cursurile încep luni, 9 septembrie 2019 și se încheie vineri, 20 decembrie 2019.

În perioada 26 octombrie – 3 noiembrie 2019, elevii claselor din învăţământul primar şi copiii din grupele din învăţământul preşcolar sunt în vacanţă. Vacanţa de iarnă începe sâmbătă, 21 decembrie 2019 și se termină  duminică, 12 ianuarie 2020

Semestrul al II – lea are 20 de săptămâni de cursuri dispuse în perioada 13 ianuarie 2020 – 12 iunie 2020. Cursurile încep luni, 13 ianuarie 2020 se încheie vineri, 3 aprilie 2020. Vacanţa de primăvară debutează sâmbătă, 4 aprilie 2020 și durează până marţi, 21 aprilie 2020.

Cursurile încep miercuri, 22 aprilie 2020 și se încheie vineri, 12 iunie 2020. Vacanţa de vară debutează sâmbătă, 13 iunie 2020. Potrivit ştirilor juridice, Programul naţional „Şcoala altfel” se va desfăşura în perioada 7 octombrie 2019 – 29 mai 2020, pe o perioadă de 5 zile consecutive lucrătoare, a căror planificare se află la decizia unităţii de învăţământ.

Intervalul aferent programului „Şcoala altfel” nu va coincide cu perioada în care se susţin lucrările scrise semestriale (tezele). Lucrările scrise semestriale (tezele) se susţin, după parcurgerea programei şcolare, cu cel puţin 3 săptămâni înainte de finalizarea semestrului.

În situaţii obiective, cum ar fi calamităţi naturale, intemperii, epidemii, alte situaţii excepţionale, cursurile pot fi suspendate cu respectarea prevederilor Regulamentului – cadru de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar, aprobat prin Ordinul ministrului educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice nr. 5.079/2016, cu modificările şi completările ulterioare. Însă recuperarea cursurilor suspendate nu se poate realiza în perioada vacanţelor şcolare.

În zilele de sărbătoare legală prevăzute de lege şi de contractul colectiv de muncă aplicabil nu se organizează cursuri. De asemenea unităţile de învăţământ şi inspectoratele şcolare marchează prin manifestări specifice ziua de 5 octombrie – Ziua internaţională a educaţiei şi ziua de 5 iunie – Ziua învăţătorului. Astfel, calendarul este pregătit urmând a se stabili prin ordine distincte calendarul examenelor, evaluărilor naţionale şi al examenelor de absolvire.

Știri despre: , ,