Cum vor putea fi dizolvate asociațiile și fundațiile, la cererea oricărei persoane

Asociațiile și fundațiile vor putea fi dizolvate, prin hotărâre judecătorească, la propunerea autorităților dar și a oricărei persoane interesate, atunci când se constată că organizația respectivă a devenit ilicită sau acționează contrar ordinii publice sau cu alte scopuri decât cele pentru care s-a constituit. Mai mulți parlamentari au inițiat un proiect legislativ pentru completarea Ordonanței Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații, care prevede situațiile în care asociațiile și fundațiile pot fi dizolvate. Conform inițiatorilor, propunerea este în acord cu legislația penală românească, cu tratatele internaționale la care țara noastră este parte, precum și cu Constituția României. Art. 56 se modifică și va avea următorul cuprins:

“(1) Asociația se dizolvă, prin hotărâre judecătorească, la cererea oricărei persoane interesate:

  • a) când scopul sau activitatea asociației a devenit ilicită sau contrară ordinii publice, precum și când realizarea scopului este urmărită prin mijloace ilicite sau contrare ordinii publice;
  • b) când se constată că asociația acționează sau militează în sensul schimbării prin violență a regimului constituțional, ocupării prin violență a instituțiilor statului, subminării integrității teritoriale a României, propagandei în favoarea războiului, violenței și terorismului, promovării discursului instigator la ură împotriva unei categorii de persoane, când asociația este declarată de către o instanță judecătorească sau se declară a fi, sub orice formă, continuatoare sau succesoare în drepturi a unei organizații naziste sau a oricărei alte organizații interzise prin lege;
  • c) când asociația urmărește un alt scop decât cel pentru care s-a constituit;
  • d) când asociația a devenit insolvabilă;
  • e) în cazul prevăzut la art. 14.

(2) Instanța competentă să hotărască dizolvarea este judecătoria în circumscripția căreia asociația își are sediul”.

Propunerea legislativă a fost inițiată și va fi dezbătută în săptămânile următoare la Senat, care este prima camera decizională.

Știri despre: ,