Diurne 2019: De la 1 ianuarie au crescut diurnele care se pot acorda fără plata taxelor

Diurna pe care o pot acorda angajatorii privați, fără a datora taxe la stat, a fost majorată începând cu acest an. Cea mai recentă majorare a cuantumului indemnizațiilor de delegare și detașare a fusese operată acum mai bine de trei ani.

Cuantumul netaxabil al diurnei se va majora de la 42,5 lei pe zi, cât a fost până acum, la 50 lei pe zi, în cazul angajatorilor din domeniul privat. Potrivit Codului fiscal, cuantumul netaxabil al diurnei este, pentru delegările și detașările în țară, de 2,5 ori nivelul legal stabilit pentru bugetari. Or, diurna în țară pentru bugetari a fost majorată, de la 1 ianuarie, de la 17 la 20 de lei, ceea ce înseamnă că și cuantumul netaxabil al diurnelor acordate salariaților din mediul privat a fost, indirect, majorat.

Cu ocazia delegării și detașării, salariații societăților comerciale din mediul privat și ai diverselor institutii publice, administratorii și directorii au dreptul la plata unei sume de bani pe care o găsim în legislația actuală sub denumirea de indemnizație de delegare/detașare sau diurnă. Un aspect important de avut în vedere la acordarea diurnei este acela că, pentru a nu fi impozabilă, trebuie respectate condițiile de acordare a acesteia, așa cum sunt prevăzute de legislația care reglementează diurna la instituțiile publice. În acest sens, acordarea diurnei salariaților, trebuie analizată și începând cu 1 ianuarie 2019, ca și până acum, în vederea asigurării unui optim fiscal , înainte de acordarea efectivă, din cel puțin din trei puncte de vedere:

  • din punct de vedere al impozitului pe venit;
  • din punct de vedere al contribuțiilor sociale obligatorii;
  • din punct de vedere al impozitului pe profit.

În privința impozitului pe venit și a contribuțiilor sociale, nu sunt impozabile indemnizațiile și orice alte sume de aceeași natură, primite de salariați pe perioada delegării/detațării, în altă localitate, în țară și în străinătate, în interesul serviciului, în următoarele limite:

  • în țară, 2,5 ori nivelul legal stabilit pentru indemnizație, prin hotărâre a Guvernului pentru personalul autorităților și instițutiilor publice;
  • în străinătate, 2,5 ori nivelul legal stabilit pentru diurnă prin hotărâre a Guvernului pentru personalul român trimis în străinătate pentru îndeplinirea unor misiuni cu caracter temporar.

Pentru orice sume care depășesc aceste valori, se vor percepe și impozit pe venit, și contribuții sociale. În privința impozitului pe profit, art. 25 alin. (2) din Codul fiscal stabileste că cheltuielile cu salariile și cele asimilate salariilor sunt cheltuieli deductibile pentru determinarea rezultatului fiscal. Persoana delegată într-o localitate situată la o distanță cuprinsă între 5 și 50 km de localitatea în care își are locul permanent de muncă beneficiază de o indemnizație de delegare, în cuantum de 20 lei/zi. Persoana delegată într-o localitate situată la o distanta mai mare de 50 km de localitatea în care își are locul permanent de muncă beneficiază de o alocație zilnică de delegare compusă din:

  • o indemnizație de delegare, în cuantum de 20 lei/zi;
  • o alocație de cazare, în cuantum 230 lei/zi, în limita căreia trebuie să își acopere cheltuielile de cazare.

Pentru delegarea cu o durată de o singură zi, precum și pentru ultima zi, nu se acordă alocație zilnică de cazare. Indemnizația de delegare pentru deplasările interne e neimpozabilă, dacă durata delegării este de cel puțin 12 ore. Regulile sunt similare și pentru detașare:

  • Persoana detașată într-o localitate situată la o distanță cuprinsă între 5 și 50 km de localitatea în care își are locul permanent de muncă beneficiază de o indemnizație de detașare în cuantum de 20 lei/zi.
  • Persoanei detasate într-o localitate situată la o distanță mai mare de 50 km de localitatea în care își are locul permanent de muncă și care nu se poate înapoia la sfârșitul zilei de lucru i se asigură cazarea gratuită de către autoritatea sau instituția publica la care este detașată.
  • Personalului detasat i se poate deconta chiria plătită pe baza unui contract de închiriere pentru maxim 230 lei/zi.

Atât indemnizatia de delegare, cât și cea de detașare se acordă fără prezentarea de documente justificative.

Ce indemnizații se acordă pentru deplăsările în străinătate

În general, pentru țările membre UE (ex. Germania, Franta, Italia etc.), diurna este 35 euro/zi.  Nivelul maxim legal al diurnei stabilit pentru fiecare țară în parte se indexează, în cazul angajatorilor privați, cu 2.5 ( în exemplul nostru cu țările UE, ar fi vorba de 35*2.5=87.5 euro zi), valoarea rezultată fiind, cum ziceam mai sus, sumă neimpozabilă din punct de vedere al impozitului pe venit și al contribuțiilor sociale. Pentru fracţiunile de timp care nu însumează 24 de ore, diurna se acordă astfel: 50% până la 12 ore şi 100% pentru perioada care depăşeşte 12 ore.