Indemnizația pentru al doilea concediu de creștere va fi egală cu cea de la primul concediu

Sursa foto:centruldeparenting.ro

Persoanele care, la mai puțin de 12 luni de la revenirea la lucru, intră din nou în concediu pentru creșterea copilului (CCC) primesc, de cele mai multe ori, o indemnizație mai mică decât cea pe care au primit-o în cazul primului CCC. Astfel, pentru a remedia această situație, o propunere legislativă care va permite acestor persoane să beneficieze de o indemnizație mai mare a primit chiar azi votul decisiv al deputaților.

Sursa foto:centruldeparenting.ro

O serie de schimbări privind concediile de creștere a copilului și indemnizația aferentă acestuia se regăsesc în Proiectul de lege pentru modificarea și completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.111/2010 privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor, document ce a primit miercuri, votul favorabil al deputaților. Pentru a se putea aplica, documentul mai are nevoie doar de semnătura șefului statului și de publicarea în Monitorul Oficial.

Concret, modificările vizează indemnizațiile aferente concediilor de creștere a copilului solicitate la mai puțin de un an de la momentul în care anteriorul CCC s-a terminat. Mai exact, în cazul în care o persoană solicită un nou CCC în mai puțin de 12 luni de la încetarea anteriorului și în această perioadă lucrează și obține venituri impozabile, indemnizația se va calcula pe baza veniturilor obținute în acea perioadă.

Dacă se va întâmpla ca indemnizația calculată astfel să fie mai mică decât cea acordată pentru creșterea copilului anterior, potrivit proiectului de act normativ, “se acordă indemnizaţia lunară pentru creşterea copilului primită pentru copilul anterior”. Altfel spus, dacă indemnizația calculată pentru cel de-al doilea CCC, solicitat la mai puțin de un an de la încheierea anteriorului concediu, are o valoare mai mică decât cea a anterioarei indemnizații, solicitantul va primi indemnizația primită în cazul anteriorului CCC.

Această modificare este propusă fiindcă, în cele mai multe cazuri, indemnizația lunară pentru creșterea copilului calculată în baza unei perioade mai scurte de 12 luni în care au fost obținute venituri impozitabile este mai mică decât valoarea indemnizației stabilite pentru anteriorul CCC. Potrivit legislației în vigoare, persoanele care, în cei doi ani anteriori nașterii unui copil, au realizat timp de cel puțin 12 luni venituri supuse impozitului beneficiază de concediu de creștere a copilului timp de doi ani sau trei ani, în cazul copilului cu handicap, dar și de o indemnizație lunară.

După cum stabilește Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 111/2010, cuantumul indemnizației lunare “este de 85% din media veniturilor nete realizate în ultimele 12 luni din ultimii 2 ani anteriori datei nașterii copilului”. Sunt considerate venituri impozitabile, conform celor mai recente modificări aduse legislației privind concediul și indemnizația lunară pentru creșterea copiilor, veniturile din salarii și cele asimilate salariilor, veniturile din activități independente, veniturile din drepturi de proprietate intelectuală, veniturile din activități agricole, silvicultură și piscicultură.

Atenţie! Proiectul nu se aplică momentan. Pentru a intra în vigoare, acesta trebuie să fie promulgat de şeful statului şi publicat în Monitorul Oficial.