Sună clopoțelul! Elevii revin la cursuri după vacanța de Paște

Elevii vor reveni la cursuri pentru ultima parte a celui de-al doilea semestru al anului școlar 2018-2019, după care va urma vacanța de vară. Structura anului şcolar 2018-2019 este cuprinsă în Ordinul Ministerului Educaţiei Naţionale nr. 3.220/2018 privind structura anului şcolar 2018-2019, publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 189 din 1 martie 2018. Anul şcolar 2018-2019 a început pe 1 septembrie 2018 şi se va termina pe 31 august 2019, cuprinde 34 săptămâni, în total 168 de zile, cu anumite excepţii:

  • pentru clasele terminale de liceu, anul şcolar are 32 de săptămâni şi se încheie în 31 mai 2019;
  • pentru clasa a VIII-a, anul şcolar are 33 de săptămâni şi se încheie în 7 iunie 2019;
  • pentru clasele de liceu – filiera tehnologică, cu excepţia claselor terminale, pentru clasele din învăţământul profesional, pentru învăţământul special, clasele a IX-a – a X-a, ciclul inferior al liceului, filiera tehnologică şi pentru învăţământul postliceal, durata cursurilor este stabilită prin planurile-cadru de învăţământ, în vigoare;
  • stagiile de pregătire practică pentru care au optat absolvenţii ciclului inferior al liceului, filiera tehnologică, cuprind 720 de ore care se desfăşoară în perioada propusă de unitatea de învăţământ organizatoare.

Următoarea vacanță este cea de vară, în perioada 15 iunie – 15 septembrie 2019.

Știri despre: ,