A fost înfiinţat Comitetul Naţional pentru Deşeuri

Sursa foto:zhd.ro
Sursa foto:zhd.ro

În Monitorul Oficial al României, partea I, nr. 888 din data de 22 octombrie 2018, a fost publicată Decizia nr. 279/2018 privind înființarea Comitetului Național pentru Deșeuri. Începând cu data intrării în vigoare a prezentei decizii se înființează Comitetul Național pentru Deșeuri, denumit în continuare Comitetul, având componența prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta decizie. Viceprim-ministrul, ministrul mediului, are calitatea de coordonator al Comitetului Național pentru Deșeuri. Comitetul are ca obiective principale:

  • identificarea acțiunilor necesare pentru implementarea Directivei 2008/98/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 19 noiembrie 2008 privind deșeurile și de abrogare a anumitor directive;
  • recuperarea întârzierilor care există la nivel național, în scopul atingerii obiectivelor impuse de directivele europene privind gestionarea deșeurilor;
  • punerea în aplicare a măsurilor prioritare de guvernanță prevăzute în Planul Național de Gestionare a Deșeurilor, în vederea gestionării deșeurilor municipale.