Aleșii locali convocați în prima ședință din acest an a CLM Focșani

Sursa foto:ziarelive.ro
Sursa foto:ziarelive.ro

Consiliului Local Municipal este convocat în şedinţă ordinară, pentru data de 31 ianuarie 2019, orele 16.00, la sediul Primăriei Focșani în care aleșii vor avea de dezbătut și mai apoi de aprobat 40 de proiecte de hotărâre aflate pe ordinea de zi:

Secțiunea I – proiecte de hotărâri

 1. proiect de hotărâre privind modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului local al municipiului Focșani nr. 415/2017 privind aprobarea organigramei, statului de funcții și numărului de personal ale Serviciului Public Comunitar de Evidență a Persoanelor al municipiului Focșani, cu modificările și completările ulterioare;
 2. proiect de hotărâre privind modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului local al municipiului Focșani nr. 500/2017 privind aprobarea organigramei, statului de funcții și numărului de personal pentru Direcția de Dezvoltare Servicii Publice Focșani, cu modificările și completările ulterioare;
 3. proiect de hotărâre privind aprobarea pentru anul 2019 a costului mediu lunar de întreținere pentru copiii care frecventează creșele din cadrul Serviciului Public Creșe;
 4. proiect de hotărâre privind aprobarea schimbării încadrării Ateneului Popular „Maior Gheorghe Pastia” Focșani din așezământ cultural în instituție de spectacole;
 5. proiect de hotărâre privind aprobarea Documentației tehnico-economice – Faza SF, a indicatorilor tehnico economici și a descrierii investiției propuse a fi realizată prin proiectul „Implementarea unui sistem de management al traficului și monitorizare”;
 6. proiect de hotărâre privind aprobarea Documentației tehnico-economice – Faza SF, a indicatorilor tehnico economici și a descrierii investiției propuse a fi realizată prin proiectul „Dezvoltarea rețelei de piste dedicate circulației bicicletelor, implementarea unui sistem de bike-sharing”;
 7. proiect de hotărâre privind aprobarea Documentației tehnico-economice – Faza DALI, a indicatorilor tehnico economici și a descrierii investiției propuse a fi realizată prin proiectul „Reabilitarea și modernizarea spațiilor publice urbane în zona Bahne”;
 8. proiect de hotărâre privind însușirea modificărilor aduse anexei la Hotărârea Consiliului Local al municipiului Focșani nr. 383/2015 privind însușirea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al municipiului Focșani, cu modificările și completările ulterioare;
 9. proiect de hotărâre privind aprobarea efectuării investiției și încheierii contractului de cofinanțare pentru acordarea accesului la sistemul de distribuție a gazelor naturale prin extinderea conductei de distribuție pentru strada și fundătura Odobești;
 10. proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico economici faza proiect tehnic de execuție pentru realizarea obiectivului de investiții „Amenajare grup sanitar și Rampă acces persoane cu dizabilități la Minicolegiu” – Colegiul Național „Alexandru Ioan Cuza”;
 11. proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico economici faza studiu de fezabilitate pentru realizarea obiectivului de investiții „Sistematizare, iluminat și drumuri acces – Cămin pentru persoane vârstnice, municipiul Focșani, județul Vrancea”;
 12. proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului local nr. 287/2015 privind aprobarea indicatorilor tehnico economici pentru obiectivul de investiții „Refacere infrastructură strada Ion Basgan” din municipiul Focșani, județul Vrancea, cu modificările ulterioare;
 13. proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului local nr. 353/2018 privind aprobarea indicatorilor tehnico economici faza proiect tehnic de execuție pentru realizarea obiectivului de investiții „Alimentare cu energie electrică 10 locuințe modulare situate în strada Tisa T. 70, P. 4145″;
 14. proiect de hotărâre privind modificarea anexei la Hotărârea Consiliului local nr. 256/2010 privind aprobarea indicatorilor tehnico economici faza studiu de fezabilitate, pentru obiectivul de investiții „Amenajare Cimitir Sudic Vâlcele, etapa a II-a” – municipiul Focșani”;
 15. proiect de hotărâre privind modificarea anexei la Hotărârea Consiliului local nr. 108/265/30.09.2008 privind aprobarea indicatorilor tehnico economici, faza studiu de fezabilitate, pentru obiectivul de investiții „Extindere Școala nr. 10 „Duiliu Zamfirescu” cu 8 săli de clasă, reamenajare grupuri sanitare, realizare termosistem pe exterior la clădirea școlii și a sălii de sport”, din municipiul Focșani, cu modificările ulterioare;
 16. proiect de hotărâre privind aprobarea completării art. 2 din Hotărârea Consiliului local al municipiului Focșani nr. 28/185/21.07.2008 cu modificările și completările ulterioare, privind aprobarea cotei de dezvoltare a sistemului de alimentare centralizată cu energie termică în municipiul Focșani în procent de 5% din tariful de transport, distribuție și furnizare a energiei termice și modul de utilizare;
 17. proiect de hotărâre privind aprobarea alocării sumei de 3,20 mii lei din bugetul local al municipiului Focșani pe anul 2019 pentru susținerea proiectelor „Poștașul inimii” și „De ce te iubesc, mamă”, inițiate și organizate de Consiliul local al tinerilor Focșani;
 18. proiect de hotărâre privind aprobarea alocării sumei de 20.000 lei din bugetul local al municipiului Focșani pe anul 2019 pentru organizarea sărbătorilor de primăvară – 1 și 8 Martie 2019;
 19. proiect de hotărâre privind aprobarea sărbătoririi zilei de Dragobete, sărbătoare tradițională românească, în data de 24 februarie 2019;
 20. proiect de hotărâre privind mandatarea Asociației de Dezvoltare Intercomunitară de utilități publice pentru serviciul de transport public local prin curse regulate, „Asociația Metropolitan Trans”, să exercite și să realizeze competențele Consiliului local al municipiului Focșani referitoare la furnizarea și prestarea serviciului de transport public local prin curse regulate în municipiul Focșani;
 21. proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului municipiului Focșani în Adunarea Generală și în Consiliul Director al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Serviciul de salubrizare a localităților Focșani și Golești, județul Vrancea;
 22. proiect de hotărâre privind aprobarea achiziționării de către municipiul Focșani a apartamentului nr. 72, în suprafață utilă de 10,00 mp, situat în Focșani, str. Aleea Căminului nr. 12, bloc G2, et. 3, înscris în Cartea Funciară nr. 50768-C1-U29;
 23. proiect de hotărâre privind aprobarea schimbului de apartamente dintre municipiul Focșani și doamna Ciubotaru Anișoara;
 24. proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării fără licitație publică a terenului în suprafață de 23,00 mp. situat în Focșani, str. Mare a Unirii nr. 22, județul Vrancea, T. 93, P. 5280 ce aparține domeniului privat al municipiului Focșani, către domnii Băeșu Ghiorghi și Bonea Elena-Cristina;
 25. proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării fără licitație publică a terenului în suprafață de 19,60 mp. situat în Focșani, str. Panduri nr. 9, bl. 9, județul Vrancea, T. 188, P. 10176 ce aparține domeniului privat al municipiului Focșani, către domnul Nedelcu Maricel;
 26. proiect de hotărâre privind schimbarea destinației construcțiilor identificate cu C1-C10 situate în Focșani, str. Ana Ipătescu nr. 14, ce aparțin domeniului public al municipiului Focșani, aflate în administrarea Colegiului Tehnic „Valeriu D. Cotea” Focșani, în vederea demolării, întrucât nu mai sunt necesare activității de învățământ;
 27. proiect de hotărâre privind aprobarea listei nominale cu persoanele cărora li se repartizează locuințe pentru tineri destinate închirierii, conform Normelor metodologice de punere în aplicare a prevederilor Legii nr. 152/1998 republicată, cu modificările și completările ulterioare și a Hotărârii Consiliului local nr. 501/2018 privind aprobarea listei de priorități;
 28. proiect de hotărâre privind aprobarea schimbării repartiției pentru un număr de 7 (șapte) familii în conformitate cu Legea locuinței nr. 114/1996 republicată și modificată și Legea nr. 152/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 29. proiect de hotărâre privind aprobarea unui număr de trei schimburi de locuințe A.N.L. situate în Focșani, Cartierul Tineretului Sud, respectiv cartierul Brăilei, solicitat de titularii contractelor de închiriere în conformitate cu Legea nr. 152/1998 republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 30. proiect de hotărâre privind aprobarea schimbării repartiției pentru familia Brîndușescu Nicolae din imobilul situat în Focșani, str. Revoluției nr. 17, ap. 40 în imobilul situat în Focșani, str. Revoluției nr. 17, ap. 28 în conformitate cu Legea locuinței nr. 114/1996 republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 31. proiect de hotărâre privind aprobarea listei nominale cu persoanele cărora li se repartizează locuințe sociale cu chirie, în baza prevederilor Legii locuinței nr. 114/1996 republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 32. proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării cu plata integrală a garsonierei situată în Focșani, str. Ulmului nr. 1, bloc 1, ap. 13 înscrisă în CF 51903-C1-U47 UAT Focșani și a boxei înscrisă în CF 51903-C1-U39 UAT Focșani către doamna Dănăilă Alina Cristina;
 33. proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării cu plata în rate a apartamentului compus din 2 camere, situat în Focșani, str. Bradului nr. 4, bloc 4, ap. 9 înscrisă în CF 51908-C1-U17 UAT Focșani și a boxei înscrisă în CF 51908-C1-U10 UAT Focșani către domnii Munteanu Gabriel Daniel și Munteanu Ana Maria;
 34. proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării cu plata în rate a garsonierei, situată în Focșani, str. Ulmului nr. 21, bloc 21, ap. 5 înscrisă în CF 51892-C1-U2 UAT Focșani și a boxei înscrisă în CF 51892-C1-U31 UAT Focșani către domnii Apostu Cătălin Constantin și Apostu Camelia;
 35. proiect de hotărâre privind însușirea modificărilor aduse anexei la Hotărârea Consiliului Local al municipiului Focșani nr. 383/2015 privind însușirea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al municipiului Focșani, cu modificările și completările ulterioare;
 36. proiect de hotărâre privind aprobarea încredințării în folosință gratuită pe perioada existenței construcției, a terenului în suprafață de 277 mp. situat în Focșani, Tarla 102, parcela 5463 Cc, aparținând domeniului public al municipiului Focșani, către Parohia „Sfânta Cuvioasă Parascheva” – Focșani;
 37. proiect de hotărâre pentru completarea și modificarea Hotărârii Consiliului Local al municipiului Focșani nr. 384/2015 privind aprobarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniului privat al municipiului Focșani;
 38. proiect de hotărâre pentru completarea și modificarea Hotărârii Consiliului Local al municipiului Focșani nr. 384/2015 privind aprobarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniului privat al municipiului Focșani;
 39. proiect de hotărâre pentru completarea anexei nr.2 la Hotărârea Consiliului Local nr. 59/2007 privind aprobarea inventarierii și clasificării parcărilor și locurilor de parcare din Municipiul Focșani, cu modificările și completările ulterioare;
 40. proiect de hotărâre privind aprobarea fișei de evaluare a performanțelor profesionale individuale realizate în anul 2018 de către doamna Pascaru Carmen, consilier juridic gradul I în cadrul Aparatului permanent de lucru al Consiliului local al municipiului Focșani;

Secțiunea a II-a – Rapoarte, informări

 1. Raport pentru anul 2018 privind transparența decizională în administrația publică, conform art. 13 din Legea nr. 52/2003, republicată;
 2. Raport privind verificarea activității asistenților personali ai persoanelor cu handicap în semestrul II-2018.
Știri despre: , ,