Anunţ al Primăriei municipiului Focșani privind proiect de act normativ

Primăria municipiului Focşani supune dezbaterii publice următorul proiect de act normativ – proiect de hotărâre privind aprobarea raportului Consultării și Informării Publicului nr. 89997 din 19.10.2018 privind documentația P.U.Z. și aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Atragere în intravilan suprafața de 21.731,0 mp și lotizare pentru cartier de locuințe” – ce se va realiza în județul Vrancea, Focșani, extravilan, T. 22, P. 27/1, 62/4, 62/6Lv, 62/1, 62/5 De nr. cad. 60287, pe terenul în suprafață de 21.731,0 mp.

Proiectul de act normativ este afişat din data de 06.12.2018 la sediul Primăriei municipiului Focşani şi pe site-ul www.focsani.info. În perioada 10.12-21.12.2018 cei interesaţi pot trimite în scris propuneri, sugestii, opinii privind acest proiect de act normativ la Primăria municipiului Focşani, camera 102 – serviciul administraţie publică locală, agricultură, persoana de contact, Cristina Dăscălescu.

Știri despre: ,