Concurs pentru ocuparea a două posturi vacante la Primăria comunei Coteşti

Unitatea administrativ teritorială din comuna vrânceană Coteşti organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă determinată a două funcțiilor publice de execuție, temporar vacante. Este vorba despre un post de consilier, clasa I, grad profesional superior – Compartiment Financiar Contabil, Executare Silită și Achiziții Publice (pe o perioadă de 10 luni) și un post de inspector, clasa I, grad profesional asistent – Compartimentul Registru Agricol, Urbanism și Cadastru (pe o perioadă de 1 an și 7 luni). Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare.

Pentru candidații care doresc să participe la concursul pentru funcția de consilier condiţiile specifice necesare sunt studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul științe economice și vechime de minimum 7 ani în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice.

În cazul candidaților interesați de funcția de inspector condiţiile specifice pe care trebuie să le îndeplinească sun studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă și vechime de minimum 1 an în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice. Proba scrisă va avea loc pe 24 aprilie, la ora 10:00 urmând ca data și ora interviului să fie comunicate ulterior.

Dosarele de înscriere la concurs trebuie să conţină, în mod obligatoriu, documentele prevăzute de art. 49, alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 şi se vor depune în termen de 8 zile de la publicarea anunţului, care s-a făcut luni, 8 aprilie. Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relații suplimentare se obțin la sediul Primăriei comunei Coteşti, judeţul Vrancea, telefon: 0237/252.111.

Știri despre: ,