Consilierii locali focșăneni chemați în ședință extraordinară să adopte o serie de investiții

Consiliul Local Focșani este convocat în ședință extraordinară joi, 16 mai, de la orele 16:00,  pe ordinea de zi aflându-se 15 proiecte de hotărâri. Primul dintre acestea se referă la avizarea documentației de atribuire pentru delegarea gestiunii serviciului de transport public local de călători prin curse regulate și acordarea mandatului special Primarului municipiului Focșani să aprobe întreaga documentație de atribuire în cadrul Adunării Generale a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară de utilități publice pentru serviciul de transport public local prin curse regulate, „Asociația Metropolitan Trans”. Un alt proiect vizează aprobarea indicatorilor tehnico-economici faza DALI pentru realizarea obiectivului de investiții: „Reparații capitale imobil str. Comisia Centrală și Reabilitare racorduri utilități apă-canal și energie electrică” municipiul Focșani. Iată care este ordinea de zi a ședinței extraordinare din data de 16 mai:

1.proiect de hotărâre privind avizarea documentației de atribuire pentru delegarea gestiunii serviciului de transport public local de călători prin curse regulate și acordarea mandatului special Primarului municipiului Focșani să aprobe întreaga documentație de atribuire în cadrul Adunării Generale a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară de utilități publice pentru serviciul de transport public local prin curse regulate, „Asociația Metropolitan Trans”;

2.proiect de hotărâre privind aprobarea participării Consiliului local al municipiului Focșani în calitate de coorganizator la desfășurarea Concursului de Interpretare „Noelia Prisecaru” ce va avea loc în luna iunie 2019

3.proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici faza documentație de avizare a lucrărilor de intervenții (DALI), pentru realizarea obiectivului de investiții: „Locuri de joacă pentru copiii ce frecventează creșele”;

4.proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici faza DALI pentru realizarea obiectivului de investiții: „Reparații capitale imobil str. Comisia Centrală și Reabilitare racorduri utilități apă-canal și energie electrică” municipiul Focșani, județul Vrancea;

5.proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului local al municipiului Focșani nr. 113/2018 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la faza DALI – Documentație avizare lucrări de intervenție pentru obiectivul de investiții „Amenajare spațiu de joacă str. Peneș Curcanul”; Inițiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă

6.proiect de hotărâre pentru modificarea anexei Hotărârii Consiliului local al municipiului Focșani nr. 155/2005 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții: “Extindere cu 12 săli de clasă a Școlii nr. 3 Focșani”, județul Vrancea, cu modificările ulterioare;

7.proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului local al municipiului Focșani nr. 94/2018 privind asigurarea finanțării de la bugetul de local și alte surse de finanțare a unor categorii de lucrări care nu se finanțează de la bugetul de stat prin Programul Național de Dezvoltare Locală 2017-2020 pentru obiectivul de investiții: “Extindere cu 12 săli de clasă a Școlii nr. 3 Focșani”, cu modificările ulterioare;

8.proiect de hotărâre pentru modificarea anexei Hotărârii Consiliului local al municipiului Focșani nr. 23/2018 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții: “Reparații capitale ale Monumentului Unirii din municipiul Focșani”, cu modificările ulterioare;

9.proiect de hotărâre privind aprobarea solicitării de trecere a unui imobil din domeniul public al Statului Român și din administrarea Direcției Generale Regionale a Finanțelor Galați, în domeniul public al municipiului Focșani;

10.proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării cu plata în rate a apartamentului situat în Focșani, str. Aleea Parc nr. 9, bloc 67, tronson 11, ap. 8 înscris în CF 54684-C1-U18 UAT Focșani către domnul Balaș Constantin Georgian;

11.proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării fără licitație publică, a terenului în suprafață de 347,00 mp situat în Focșani, bdul. Brăilei nr. 104, județul Vrancea, T. 199, P. % 11016 ce aparține domeniului privat al municipiului Focșani, către societatea VOROM INTERNATIONAL EXIM SRL;

12.proiect de hotărâre privind însușirea și aprobarea documentației cadastrale pentru dezmembrarea imobilului str. Cuza Vodă ce aparține domeniului public al municipiului Focșani;

13.proiect de hotărâre privind aprobarea documentației cadastrale pentru imobilul „Fundătura Măgura” situat în Focșani, identificat cu Tronson 1, Tarla 0, 82 Parcela 4690, 4772 și Tronson 2, Tarla 0, 82 Parcela 4718, 4690, ce aparține domeniului public al municipiului Focșani;

14.proiect de hotărâre privind aprobarea schimbării repartiției pentru un număr de 5 (cinci) titulari de contracte pentru locuințele ANL, în conformitate cu Legea locuinței nr. 114/1996 republicată și modificată și Legea nr. 152/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

15.proiect de hotărâre privind aprobarea Raportului consultării și informării publicului nr. 27001 din 21.03.2019 privind documentația P.U.Z. și aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Construire imobil spații comerciale, birouri și locuință S+P+4″ – ce se va realiza în județul Vrancea, Focșani, str. Cuza Vodă nr. 10, nr. cad. 59616, pe terenul în suprafață de 527,0 mp.

Știri despre: ,