Aleșii locali focșăneni, convocați în ședința ordinară a CLM, din această lună

Sursa foto:ziarelive.ro
Sursa foto:ziarelive.ro

Consiliul Local al Municipiului este convocar în şedinţă ordinară joi, 27 iunie 2019, orele 16:00 la sediul Primăriei Focșani. Pe ordinea de zi aleșii locali au 56 de proiecte ce trebuie dezbătute și mai apoi supuse aprobării. Printre acestea amintim proiect de hotărâre privind însușirea variantei finale a unui logo reprezentativ al municipiului Focșani care va fi folosit în toate formele de comunicare vizuală; proiect privind aprobarea documentațiilor tehnicoeconomice, a indicatorilor tehnico-economici, faza DALI și descrierea sumară a investiției propuse a fi realizată prin proiect pentru obiectivul „Creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe din municipiul Focșani, etapa a II-a” sau proiect privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții: „Refacere infrastructură strada Ion Basgan” din Municipiul Focșani. Iată care este ordinea de zi a ședinței de joi, a CLM Focșani:

 1. proiect de hotărâre privind însușirea variantei finale a unui logo reprezentativ al municipiului Focșani care va fi folosit în toate formele de comunicare vizuală;
 2. proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului local al municipiului Focșani nr. 244/2019 privind aprobarea proiectului și a cheltuielilor legate de acesta pentru proiectul „Resistematizarea infrastructurii de transport la nivelul municipiului Focșani, în vederea creșterii atractivității și accesibilității deplasărilor cu transportul public, cu bicicleta și pietonale”;
 3. proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului local al municipiului Focșani nr. 61/2018 privind aprobarea documentațiilor tehnicoeconomice, a indicatorilor tehnico-economici, faza DALI și descrierea sumară a investiției propuse a fi realizată prin proiect pentru obiectivul „Creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe din municipiul Focșani, etapa a II-a”;
 4. proiect de hotărâre pentru modificarea H.C.L. nr. 341/26.09.2017 privind aprobarea documentațiilor tehnico-economice, a indicatorilor tehnico-economici, faza DALI și descrierea sumară a investiției propuse a fi realizată prin proiect pentru obiectivul privind aprobarea proiectului și a cheltuielilor legate de proiect pentru obiectivul „Creșterea eficienței energetice a școlii ”Anghel Saligny” din Municipiul Focșani, județul Vrancea;
 5. proiect de hotărâre pentru modificarea H.C.L. nr. 348/26.09.2017 privind aprobarea proiectului și a cheltuielilor legate de proiect pentru obiectivul „Creșterea eficienței energetice a școlii ”Anghel Saligny” din Municipiul Focșani, județul Vrancea;
 6. proiect de hotărâre pentru modificarea H.C.L. nr. 325/29.08.2018 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultați după finalizarea procedurilor de achiziție publică pentru obiectivul de investiții: „Refacere infrastructură străzi: str.Alexandru Sahia, Fund. Alexandru Sahia și str. Lunei” cu modificările ulterioare;
 7. proiect de hotărâre privind modificarea H.C.L. nr. 288/29.10.2015 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții: „Refacere infrastructură strada Poligonului” cu modificările și completările ulterioare;
 8. proiect de hotărâre privind modificarea H.C.L. nr. 287/29.10.2015 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții: „Refacere infrastructură strada Ion Basgan” din Municipiul Focșani, județul Vrancea, cu modificările ulterioare;
 9. proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru realizarea obiectivului de investiții: „Branșament alimentare cu apă, canalizare și instalație irigații de incintă, Municipiul Focșani, cartier Mândrești, str. Luceafărului, nr. 11”;
 10. proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici faza documentație de avizare a lucrărilor de intervenții (DALI), pentru realizarea obiectivului de investiții: „Amenajare gradene, vestiare, iluminat, irigații, supraveghere video, suprafață de joc, Stadion Mândrești” Municipiul Focșani, județ Vrancea;
 11. proiect de hotărâre pentru modificarea H.C.L. nr. 349/26.09.2017 privind aprobarea proiectului și a cheltuielilor legate de proiect pentru proiectul „Creșterea eficienței energetice a imobilului – Cantină școală – în administrarea Colegiului Tehnic ”Valeriu D. Cotea” Focșani și lucrări conexe realizării îmbunătățirii performanței energetice”;
 12. proiect de hotărâre privind aprobarea alocării, din bugetul local al municipiului Focșani pe anul 2019, a sumei de 91,15 mii lei pentru premierea elevilor din unitățile de învățământ preuniversitar de stat care au obținut rezultate deosebite la olimpiadele și concursurile organizate în perioada iunie 2018 – iunie 2019;
 13. proiect de hotărâre privind aprobarea alocării sumei de 57,74 mii lei din bugetul local al municipiului Focșani pe anul 2019 pentru derularea proiectului educațional „Grădinița de vară – ediția a II-a, 2019”;
 14. proiect de hotărâre privind modificarea poziției 26 din Anexa nr. 1 la Hotărârea Consiliului local al municipiului Focșani nr. 515/2018 privind organizarea rețelei școlare a unităților de învățământ preuniversitar de stat și particular din municipiul Focșani, pentru anul școlar 2019-2020;
 15. proiect de hotărâre privind aprobarea majorării Bugetului instituțiilor și activităților finanțate integral/parțial din venituri proprii pe anul 2019;
 16. proiect de hotărâre privind modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului local al municipiului Focșani nr. 185/2019 privind aprobarea organigramei, statului de funcții și numărului de personal pentru Direcția de Asistență Socială Focșani;
 17. proiect de hotărâre privind modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului local al municipiului Focșani nr. 500/2017 privind aprobarea organigramei, statului de funcții și numărului de personal pentru Direcția de Dezvoltare Servicii Publice Focșani, cu modificările și completările ulterioare;
 18. proiect de hotărâre privind aprobarea reorganizării Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență al municipiului Focșani și Regulamentului de organizare și funcționare al Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență al municipiului Focșani;
 19. proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei, statului de funcții și numărului de personal pentru Serviciul Voluntar pentru Situații de Urgență al municipiului Focșani;
 20. proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului local al municipiului Focșani nr. 6/2019 privind aprobarea Planului de lucrări de interes local pentrui repartizarea orelor de muncă prestate de persoanele beneficiare de ajutor social la nivelul municipiului Focșani, pentru anul 2019;
 21. proiect de hotărâre privind aprobarea transmiterii în folosință gratuită către Agenția Națională pentru Locuințe a terenului în suprafață de 27844 mp. ce aparține domeniului privat al municipiului Focșani, situat în Focșani, Calea Munteniei nr. 57, în vederea construirii de locuințe pentru tineri destinate închirierii, pe durata realizării investiției;
 22. proiect de hotărâre privind aprobarea documentației cadastrale pentru imobilul „Str. Gheorghe Doja” situat în Focșani, identificat cu Tarla 0, Parcela 9534, 9533, 8909 ce aparține domeniului public al municipiului Focșani;
 23. proiect de hotărâre privind aprobarea documentației cadastrale pentru imobilul identificat cadastral cu numărul 65503, în suprafață de 888 mp, situat în Focșani, T 96, Parcela 5323, 5324, 5325, 5332 ce aparține domeniului privat al municipiului Focșani;
 24. proiect de hotărâre privind aprobarea documentației cadastrale pentru imobilul identificat cadastral cu numărul 65470, în suprafață de 8036 mp, situat în Focșani, T 197, Parcela 10875 ce aparține domeniului privat al municipiului Focșani;
 25. proiect de hotărâre privind aprobarea documentației cadastrale pentru imobilul identificat cadastral cu numărul 65495, în suprafață de 4320 mp, situat în Focșani, T 96, Parcela 5321, 5325, 5327, 5328, 5329, 5332, 5333, 5335 ce aparține domeniului privat al municipiului Focșani;
 26. proiect de hotărâre privind aprobarea documentației cadastrale pentru imobilul identificat cadastral cu numărul 65466, în suprafață de 1195 mp, situat în Focșani, T 197, Parcela 10875 ce aparține domeniului privat al municipiului Focșani;
 27. proiect de hotărâre privind aprobarea documentației cadastrale pentru imobilul identificat cadastral cu numărul 65464, în suprafață de 4650 mp, situat în Focșani, T 197, Parcela 10875 ce aparține domeniului privat al municipiului Focșani;
 28. proiect de hotărâre privind aprobarea documentației cadastrale pentru imobilul identificat cadastral cu numărul 65467, în suprafață de 4719 mp, situat în Focșani, T 197, Parcela 10875 ce aparține domeniului privat al municipiului Focșani;
 29. proiect de hotărâre privind aprobarea documentației cadastrale pentru imobilul identificat cadastral cu numărul 65513, în suprafață de 2564 mp, situat în Focșani, T 197, Parcela 10875 ce aparține domeniului privat al municipiului Focșani;
 30. proiect de hotărâre privind aprobarea documentației cadastrale pentru imobilul identificat cadastral cu numărul 65483, în suprafață de 5040 mp, situat în Focșani, T 197, Parcela 10875 ce aparține domeniului privat al municipiului Focșani;
 31. proiect de hotărâre privind aprobarea documentației cadastrale pentru imobilul identificat cadastral cu numărul 65479, în suprafață de 16463 mp, situat în Focșani, T 197, Parcela 10875 ce aparține domeniului privat al municipiului Focșani;
 32. proiect de hotărâre privind aprobarea documentației cadastrale pentru imobilul identificat cadastral cu numărul 65540, în suprafață de 33843 mp, situat în Focșani, T 30, Parcela 1744, 1756, 1757, 1759, 1760, 1761, 1783, 1790, 1827, 1828, 1833,1834, 1835, 1836, 1838, 1845, 1846, 1847, 1848, 1849, 1850, 1851, 1852, 1854,1855, 1856, 1857, 1858, 1859, 1860, 1863, 1864, 1865, 1866, 1868, 1869, 1870,1871, 1872, 1875, 1876, 1878, 1880, 1881, 1882, 1883, 1885, 1900, 1909, 1911,1912, 1913, 1914, 1915, 1916, 1919 ce aparține domeniului privat al municipiului Focșani;
 33. proiect de hotărâre privind aprobarea documentației cadastrale pentru imobilul identificat cadastral cu numărul 65544, în suprafață de 13541 mp, situat în Focșani,T 30, Parcela 1743, 1744, 1746, 1747, 1748, 1750, 1751, 1752, 1753, 1754, 1755 ce aparține domeniului privat al municipiului Focșani;
 34. proiect de hotărâre privind aprobarea documentației cadastrale pentru imobilul identificat cadastral cu numărul 65550, în suprafață de 131 mp, situat în Focșani,T 30, Parcela 1842 ce aparține domeniului privat al municipiului Focșani;
 35. proiect de hotărâre privind aprobarea documentației cadastrale pentru imobilul identificat cadastral cu numărul 65551, în suprafață de 2712 mp, situat în Focșani,T 30, Parcela 1776, 1778, 1779, 1780, 1781 ce aparține domeniului privat al municipiului Focșani;
 36. proiect de hotărâre privind aprobarea documentației cadastrale pentru imobilul identificat cadastral cu numărul 65555, în suprafață de 3650 mp, situat în Focșani, T 30, Parcela 1827, 1888, 1890, 1891, 1892, 1894, 1895, 1896, 1898, 1899, 1900, 1901, 1902, 1903 ce aparține domeniului privat al municipiului Focșani;
 37. proiect de hotărâre privind însușirea și aprobarea documentației cadastrale pentru dezmembrarea imobilului str. Cuza-Vodă ce aparține domeniului public al municipiului Focșani;
 38. proiect de hotărâre privind însușirea și aprobarea documentației cadastrale pentru dezmembrarea terenului în suprafață totală de 832 mp. situat în Focșani, str. Pinului nr. 1-3, T 86, Parcela 440 aparținând domeniului privat al municipiului Focșani;
 39. proiect de hotărâre privind însușirea și aprobarea documentației cadastrale pentru dezmembrarea terenului în suprafață totală de 833 mp. situat în Focșani, str. Pinului nr. 5-7, T 86, Parcela 440 aparținând domeniului privat al municipiului Focșani;
 40. proiect de hotărâre privind însușirea și aprobarea documentației cadastrale pentru dezmembrarea terenului în suprafață totală de 1156 mp. situat în Focșani, str. Pinului nr. 2-4-6, T 86, Parcela 440 aparținând domeniului privat al municipiului Focșani;
 41. proiect de hotărâre privind aprobarea inițierii procedurii de dezmembrare a terenului în suprafață totală de 12054 mp. situat în Focșani, str. Cuza Vodă nr. 56, T 79, Parcele 4600, 4500, 4597, 4598, 4599, 4601, 4603, aparținând domeniului privat al municipiului Focșani;
 42. proiect de hotărâre privind completarea și modificarea HCL nr. 384/2015 privind aprobarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al municipiului Focșani;
 43. proiect de hotărâre pentru abrogarea Hotărârii Consiliului local al municipiului Focșani nr. 9/2018 privind aprobarea încredințării în folosință gratuită Direcției de Dezvoltare Servicii Publice Focșani a imobilului – sediu administrativ compus din construcție (P+1) în suprafață construită de 362,00 mp și teren aferent în suprafață totală de 1629,00 mp. situat în Focșani, str. Comisia Centrală nr. 80A, T. 80, P. 4628, T. 81, P. 4368, pe perioada existenței serviciului public;
 44. proiect de hotărâre privind aprobarea trecerii din domeniul privat în domeniul public al municipiului Focșani a terenului în suprafață de 422 mp. situat în Focșani,202, Parcela 11074, cu destinația de drum acces, în vederea inițierii procedurii de alipire cu terenul în suprafață de 2604 mp., având aceeași destinație, situat în Focșani, T. 202, Parcela 11075%;
 45. proiect de hotărâre privind aprobarea inventarierii în domeniul privat al municipiului Focșani a unității locative nr. 4 situată în Focșani, str. 1 Decembrie 1918 nr. 17, precum și a unității locative nr. 1 situată în blocul D din Mândrești, str. Lăcrămioarei;
 46. proiect de hotărâre privind aprobarea Listei de priorități pe anul 2019, actualizată, pentru repartizarea locuințelor sociale, în conformitate cu prevederile H.C.L. nr. 277/2017 privind stabilirea criteriilor în baza cărora se repartizează locuințele sociale, precum și actele necesare depunerii dosarului de locuință socială;
 47. proiect de hotărâre privind aprobarea listei nominale cu persoanele cărora li se repartizează locuințe sociale cu chirie, în baza prevederilor Legii locuinței nr. 114/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 48. proiect de hotărâre privind aprobarea schimbării repartiției pentru un număr de 2 (doi) titulari de contracte pentru locuințele ANL, în conformitate cu Legea locuinței nr. 114/1996 republicată și modificată și Legea nr. 152/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 49. proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării cu plata în rate a apartamentului situat în Focșani, str. Aleea Parc nr. 9, bloc 67, tronson 11, ap. 7, înscrisă în CF 54684-C1-U14 UAT Focșani către doamna Baciu Mariela;
 50. proiect de hotărâre privind aprobarea modificării anexei nr. 1 a Hotărârii Consiliului local al municipiului Focșani nr. 24/203/2012 privind aprobarea constituirii Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și Urbanism a municipiului Focșani și a Regulamentului de organizare și funcționare a acesteia;
 51. proiect de hotărâre privind avizarea funcționării teraselor sezoniere amplasate pe domeniul public al municipiului Focșani;
 52. proiect de hotărâre privind avizarea funcționării teraselor sezoniere amplasate pe domeniul privat al municipiului Focșani;
 53. proiect de hotărâre privind aprobarea raportului Consultării și Informării Publicului nr. 45925 din 06.05.2019 privind documentația P.U.Z. și aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Construire blocuri de locuințe D+P+6E și Grădiniță” – ce se va realiza în județul Vrancea, municipiul Focșani, strada Vrancei nr.12, nr. cad. 61606, suprafața terenului = 4.784,0 mp;
 54. proiect de hotărâre privind aprobarea tarifelor pentru activitatea de salubrizare stradală în Municipiul Focșani;
 55. proiect de hotărâre privind alegerea unui președinte de ședință pentru Consiliul local al municipiului Focșani pe o perioadă de trei luni, începând cu luna iulie 2019;
 56. proiect de hotărâre privind angajarea unui avocat pentru reprezentarea Consiliului local Focșani și acordarea asistenței juridice în dosarul nr. 588/91/2019 aflat pe rolul Tribunalului Vrancea.25.
Știri despre: ,