Prima ședință extraordinară a Consiliului Local Municipal din acest an

Sursa foto:ziarelive.ro
Sursa foto:ziarelive.ro

Aleșii locali sunt convocați astăzi, de la ora 09,30 la sediul Primăriei municipiului Focşani, în şedinţă extraordinară cu următoarea ordine de zi:

 1. proiect de hotărâre privind conferirea titlului de Cetățean de onoare al municipiului Focșani, domnului profesor Horia Dumitrescu, doctor în istorie, muzeograf;
 2. proiect de hotărâre privind aprobarea punerii la dispoziția proiectului „Amplasare, montare și punere în funcțiune a 5 stații de reîncărcare mașini electrice” a suprafețelor necesare derulării acestuia;
 3. proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici faza studiu de fezabilitate și aprobarea depunerii dosarului de finanțare la Autoritatea Fondului de Mediu pentru realizarea proiectului: „Amplasare, montare și punere în funcțiune a 5 stații de reîncărcare mașini electrice
 4. proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici faza proiect tehnic pentru realizarea obiectivului de investiții: „Demolare bloc G2 str. Aleea Căminului nr. 12, situat în municipiul Focșani, județul Vrancea”;
 5. proiect de hotărâre privind desemnarea unui consilier local pentru a participa la cursurile organizate în cadrul proiectului „Transparență și integritate în administrația publică locală din județul Vrancea” în cadrul Programului Operațional Capacitate Administrativă, Componenta 1 CP1/2017 – Sprijinirea măsurilor referitoare la prevenirea corupției la nivelul autorităților și instituțiilor publice locale din regiunile mai puțin dezvoltate, Axa prioritară – Administrație publică și sistem judiciar accesibile și transparente, operațiunea – Creșterea transparenței, eticii și integrității în cadrul autorităților și instituțiilor publice;
 6. proiect de hotărâre pentru modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului local al municipiului Focșani nr. 107/2017 privind aprobarea organigramei, statului de funcții și numărului de personal pentru Poliția locală a municipiului Focșani, cu modificările și completările ulterioare;
 7. proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de lucrări de interes local pentru repartizarea orelor de muncă prestate de persoanele beneficiare de ajutor social la nivelul municipiului Focșani, pentru anul 2019;
 8. proiect de hotărâre privind validarea Dispozițiilor Primarului municipiului Focșani nr. 2839/18.12.2018 și nr. 2855/21.12.2018 privind majorarea Bugetului General al municipiului Focșani pe anul 2018;
 9. proiect de hotărâre privind aprobarea schimbării denumirii unității de învățământ din Școala Gimnazială nr. 3 cu sediul în Focșani, strada Dornei nr. 1 în Școala Gimnazială „Oana-Diana Renea” Focșani, începând cu anul școlar 2019-2020;
 10. proiect de hotărâre privind aprobarea Raportului consultării și informării publicului nr. 91148 din 23.10.2018 privind documentația P.U.Z. și aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Atragerea în intravilan a suprafeței de 12.294,00 mp și schimbarea destinației din garaj utilaje agricole în spațiu pentru procesare deșeuri industriale și atelier mecanic” – ce se va realiza în județul Vrancea, Focșani, extravilan, fdt. Vîlcele, T. 91, P. 468, nr. cad. 60262, pe terenurile în suprafață de 12.294,00 mp;
 11. proiect de hotărâre privind aprobarea Raportului consultării și informării publicului nr. 89921 din 19.10.2018 privind documentația P.U.Z. și aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Atragere în intravilan a suprafeței de 6.170,00 mp în vederea construirii de locuințe” – ce se va realiza în județul Vrancea, Focșani, extravilan, str. Militari, nr. cad. 52255, 52258, 52256, 52257, 57472, pe terenurile în suprafață de 6,170,00 mp;
 12. proiect de hotărâre privind aprobarea Raportului consultării și informării publicului nr. 89997 din 19.10.2018 privind documentația P.U.Z. și aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Atragere în intravilan suprafața de 21.731,00 mp și lotizare pentru cartier de locuințe” – ce se va realiza în județul Vrancea, Focșani, extravilan, T. 22, P. 27/1, 62/4, 62/6Lv, 62/1, 62/5 De nr. cad. 60287, pe terenul în suprafață de 21.731,00 mp;
 13. proiect de hotărâre privind aprobarea Raportului consultării și informării publicului nr. 90122 din 22.10.2018 privind documentația P.U.Z. și aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Zona Nord etapa a III-a: Atragere în intravilan suprafața de 51631 mp în scopul extinderii cartier de locuințe individuale, instituții și servicii” – ce se va realiza în județul Vrancea, Focșani, extravilan, T. 22, P. 27/1, 62/1, 62/9, 3146, nr. cad. 60420, 56428, 56429, 62859, 62860, 62870, 62869, pe terenurile în suprafață de 51.631,00 mp.
Știri despre: ,