Contribuția la sănătate 2019: Cine datorează CASS și cine o plătește statului

Contribuția la sănătate (sau CASS, pe scurt) este a doua contribuție socială obligatorie datorată exclusiv de salariat, pe lângă contribuția la pensii. Aceasta trebuie calculată și plătită în 2019, de către angajator, lunar sau trimestrial. În acest an, trebuie menționat că în domeniul construcțiilor nu se fac plăți pentru CASS decât pentru salariații cu venituri lunare brute de la 30.000 de lei în sus.

          Contribuția la sănătate și contribuția la pensii sunt cele două contribuții sociale obligatorii datorate exclusiv de salariat, potrivit Codului fiscal. CASS este datorată, în principal, pentru veniturile din salarii și veniturile asimilate salariilor. În anul 2019, cota de contribuție pentru CASS este unică: 10%. Deși este datorată de salariat, plata efectivă a CASS o face angajatorul. Foarte important de reținut este că, anul acesta, salariații din domeniul construcțiilor sunt asigurați la sănătate fără plata CASS, însă numai dacă au venituri lunare brute între 3.000 și 30.000 de lei. ,,Baza lunară de calcul al contribuției de asigurări sociale de sănătate, în cazul persoanelor fizice care realizează venituri din salarii sau asimilate salariilor, în țară și în străinătate, cu respectarea prevederilor legislației europene aplicabile în domeniul securității sociale, precum și a acordurilor privind sistemele de securitate socială la care România este parte, o reprezintă câștigul brut”, scrie în Codul fiscal.

Baza de calcul include veniturile din salarii, în bani și/sau în natură, sumele reprezentând participarea salariaților la profit, indemnizațiile lunare de neconcurență plătite de angajatori sau indemnizațiile și orice alte sume de aceeași natură (în afară de cele pentru acoperirea transportului și a cazării) acordate salariaților pentru delegare sau detașare.

Declararea și plata CASS se fac lunar sau trimestrial

Angajatorii sunt cei obligați legal să declare lunar contribuția la sănătate pentru salariații proprii. Acest lucru se face cu ajutorul „Declarației privind obligațiile de plată a contribuțiilor sociale, impozitului pe venit și evidența nominală a persoanelor asigurate” (formularul 112). Anumiți angajatori pot depune formularul 112 trimestrial, scrie în Codul fiscal. Depunerea trimestrială nu este altceva decât completarea și depunerea a trei declarații 112, câte una pentru fiecare lună din trimestru.

Referitor la calcularea și reținerea CASS, obligația revine tot angajatorilor. Atât declararea, cât și plata lunară sau trimestrială a CASS se fac până la data de 25 a lunii următoare plății veniturilor, respectiv până la data de 25 a lunii următoare trimestrului. Declarația 112 se depune online, iar CASS se achită, potrivit Ordinului Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 1.612/2018, într-un cont unic.

Important! În cazul salariaților part time sau cu plata în acord, CASS se achită la nivelul salariului minim brut (valoarea acestuia este de 2.080 de lei, începând din ianuarie 2019). Excepție fac persoanele care au mai multe contracte cu normă parțială, însă numai dacă obțin lunar cel puțin 2.080 de lei brut în total.