Carte bisericească din 1746, propusă pentru clasare de către Direcția Județeană pentru Cultură Vrancea

Sursa foto:Facebook/djcvn
Sursa foto:Facebook/djcvn

Direcția Județeană pentru Cultură Vrancea a propus Ministerului Culturii și Identității Naționale clasarea în Patrimoniul cultural național, categoria ”Fond” a unui exemplar de carte românească veche deținut de o mănăstire din județul Vrancea. Cartea bisericească denumită ”Triodion” este datată în anul 1746 și cuprinde rânduiala serviciului divin dinaintea Paștelui, alături de însemnări scrise de mână de către posesorii cărții. Aceste însemnări privesc aspecte din viața personală a acestora dar și evenimente din timpul războaielor ruso-turce din perioada 1806-1807, cum ar fi mențiunea numelui domnitorului Constantin Ipsilanti aflat cu oastea rusă victorioasă în luptele de a Slobozia-Obilești din județul Vrancea. Cartea propusă pentru clasare este bogat ilustrată, cu diverse elemente ornamentale în cerneală neagră și roșie și a fost realizată de către Tiparnița orașului București de către preotul Stoica Iacovici în lunile septembrie-decembrie ale anului 1746. Raportul de expertiză al cărții ”Triodion” a fost realizat benevol prin grija doamnei Mihaela Boldeanu, expert în carte veche la Muzeul Vrancei.