Gologanu: Anunț privind organizarea ședinței publice a Consiliului Local Gologanu din data de 28.06.2024

 

În conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr.831/2022 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, vă aducem la cunoștință că în data de 28.06.2024, ora 8,30, la Sediul Primăriei Gologanu, va avea loc ședința publică a Consiliului Local Gologanu cu următoarea ordine de zi:

Proiect de hotărâre nr.26/16.05.2024 privind înfiinţarea şi delegarea gestiunii prin concesiune a Serviciului pentru gestionarea câinilor fără stăpân din Comuna Gologanu, judeţul Vrancea.
Inițiator: Riciu Neculai – primar

Proiect de hotărâre nr.31/17.06.2024 privind alegerea președintelui de ședință.
Inițiator: Riciu Neculai – primar
Diverse.

Primar, Neculai Riciu Secretar general
Rodica Iordachescu
Primăria comunei Gologanu