Se fac angajări la Primăria oraşului Odobeşti

Unitatea administrativ teritorială organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcțiilor publice de execuție vacante, de polițist local, clasa I, grad profesional superior – Serviciul public Poliția Locală și referent, clasa III, grad profesional superior – Compartiment de mediu și administrare bunuri imobile – Direcția economica și investiții. Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare. Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei publice sunt:

  • pentru polițist local, clasa I, grad profesional superior: studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniul științe inginerești; vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice – minimum 7 ari; aviz medical cu mențiunea apt pentru funcția publică de execuție de polițist local; aviz psihologic portarmă; permis de conducere categoria B.
  • pentru referent, clasa III, grad profesional superior: studii medii liceale, respectiv studii medii absolvite cu diplomă de bacalaureat; vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice – minimum 7 ani.

Termenul limită pentru depunere a dosarelor este 30 mai. Pentru postul de polițist local, clasa I, grad profesional superior, proba scrisă va avea loc pe 10 iunie, ora 10.00, urmând ca data și ora interviului să fie comunicate ulterior. Pentru candidații care vor să ocupe postul de referent, clasa III, grad profesional superior, aceștia vor susține proba scrisă pe 11 iunie, ora 10.00. Data și ora interviului vor fi comunicate ulterior. Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Primăriei Oraşului Odobeşti, din Str. Libertăţii nr, 113, judeţul Vrancea, telefon 0237/675.224 sau 0237/676.590, interior 221.