Un reprezentant al firmei Salubrizare și Servicii Publice Focșani S.A. încheie astăzi contracte la sediul Primariei Răstoaca