Buget mai mic pentru Tribunalul Vrancea, în 2018

La începutul anului 2018, în schema de personal a Tribunalului Vrancea a fost aprobat un număr de 88 posturi (inclusiv funcţiile de conducere), din care 82 de posturi erau ocupate. Ca urmare a modificărilor si transformărilor de posturi ce au avut loc pe parcursul anului (pensionări, promovări, angajări), la sfârsitul anului 2018, mai erau vacante doar 3 posturi (2 de judecător și un post de grefier statistician). Activitatea economico-financiară şi administrativă desfăşurată de Tribunalul Vrancea a urmărit asigurarea condiţiilor materiale, astfel încât personalul să îşi îndeplinească sarcinile la un nivel calitativ superior, utilizându-se cu maximă eficienţă sumele alocate prin buget.

Bugetul final de venituri şi cheltuieli aprobat pentru anul 2018 a fost în valoare de 30.015.013 lei. Având în vedere fondurile alocate si prevederile legale în materie, precum OUG nr. 90/2017 privind unele măsuri fiscaI-bugetare, modificarea si completarea unor acte normative si prorogarea unortermene, potrivit cărera „ordonatorii de credite ai instituţiilor si autorităţilor publice, au obligaţia de a reduce cu 10% plăţile efectuate în anul 2018 pentru bunurile si serviciile aferente întreţinerii si funcţionării instituţiei.”. Bugetul alocat pentru funcţionare si întreţinere a fost diminuat faţă de anul 2017 cu suma de 86.642 lei, putându-se asigura la limită desfăşurarea activităţii instanţei.

Știri despre: , ,