Cartea Verde a Românilor de Pretutindeni – un nou tip de pașaport pentru persoanele care nu au cetățenie română

Sursa foto: theodysseyonline.com
Sursa foto: theodysseyonline.com

Deputații vor dezbate în următoarele săptămâni un proiect de lege care acordă documente de identificare pentru persoanele din alte țări care nu dețin cetățenia română, dar fac parte din categoria românilor de pretutindeni și care solicită drept de muncă și de ședere în România, scrie legestart.ro. Inițiatorii legii susțin, în expunerea de motive, că documentul Cartea Verde a Românului de Pretutindeni va fi un fel de pașaport, cu care vor putea să circule în Uniunea Europeană, să iasă din România fără viză, cu condiția să lucreze în țara noastră, având, astfel, toate beneficiile muncii din legile românești – educație, servicii medicale de urgență, șomaj. Totodată, dacă au un contract de muncă legal, persoanele care vor deține Cartea Verde nu vor mai avea nevoie de un permis de ședere sau de muncă pentru străini. Proiectul de lege mai prevede ca acești cetățeni să fie exceptați de la obligativitatea domicilierii în țară timp de cel puțin 8 ani sau în cazul căsătoriei cu cetățeni români, de cel puțin 5 ani, pentru obținerea cetățeniei române. Persoana care solicită Cartea Verde trebuie să își demonstreze legăturile românești, să considere limba română ca limbă maternă, are cunoștințe despre tradițiile și obiceiurile românești, face o declarație scrisă despre afilierea la poporul român în prezența unui consul al României sau a unei autorități, sau demonstrează că unul dintre părinți, bunici sau străbunici au fost resortisanți români. Drepturile titularului de Carte Verde sunt:

  • – exceptarea de la obligația de a deține permis de muncă
  • – angajarea în activități economice în aceleași condiții ca cetățenii români
  • – desfășurarea de studii, studii doctorale sau alte forme de învățământ, precum și cercetare și dezvoltare științifică, potrivit legii
  • – acces la toate formele de învățământ potrivit Legii Educației, inclusiv solicitarea de burse
  • – acces la serviciile de asistență medicală în caz de urgență
  • – intrarea liberă la muzee și biblioteci
  • – protecția consulului în situațiile în care îi este amenințată viața sau securitatea

CVRP nu acordă cetățenie română titularului sau descendentului de origine română și nu este un document care să îi permită titularului să treacă granița sau să se stabilească pe teritoriul României, mai prevede proiectul de lege. Cartea Verde va fi acordată de consulul din țara respectivă, care va trimite toate actele Ministerului Românilor de Pretutindeni, mai scrie legestart.ro. Documentul este valabil 10 ani, iar în cazul cererilor de reînnoire aprobate, perioada se prelungește cu încă 10 ani.

Și minorii pot deține Carte Verde, în cazul în care ambii părinți dețin documentul, sau dacă doar unul dintre părinți are CVRP iar celălalt este de acord ca minorului să îi fie acordată. Proiectul mai prevede, de asemenea, acordarea „cetățeniei de onoare” persoanelor străine, pentru servicii deosebite aduse țării și națiunii române, de către Parlamentul României, la cererea Guvernului sau a Președintelui României. Persoanele care au primit cetățenia de onoare pot solicita acordarea cetățeniei române fără îndeplinirea condițiilor art. 8 alin. (1) lit. a) din Legea cetățeniei.