Cazuri în care trebuie să vă schimbaţi actul de identitate chiar dacă acesta este valabil!

Sursa foto: newsar.ro
Sursa foto: newsar.ro

În cazul în care îi expiră valabilitatea actului de identitate, persoana în cauză trebuie să se prezinte la serviciul public comunitar de evidenţă a persoanelor, la care sunt arondaţi cu domiciliul sau reşedinţa, cu cel mult 180 de zile înainte, dar nu mai puţin de 15 zile, pentru a solicita punerea în legalitate cu un act de identitate. Însă există și situații în care cetățenii sunt obligați să-și schimbe actul de identitate chiar dacă acesta se află în perioada de valabilitate. Mai jos, lista completă cu motivele pentru care sunteţi obligaţi să vă schimbaţi înainte de termen actul de identitate:

  • dacă s-au modificat numele sau prenumele titularului, prenumele părinţilor, data ori locul naşterii (exemple: schimbarea numelui/prenumelui pe cale administrativă; adopţie; constatarea unor greşeli de scriere la întocmirea actului de stare civilă; înregistrarea unei persoane în poziţia de „copil găsit” şi identificarea ulterioară a actului de naştere întocmit iniţial, între acestea existând neconcordanţă la data naşterii; înregistrarea tardivă a naşterii unei persoane, cu înscrierea numai a anului de naştere, s.a.);
  • în cazul schimbării domiciliului, a denumirii sau a rangului localităţilor şi străzilor, al renumerotării imobilelor sau rearondării acestora, al înfiinţării localităţilor sau străzilor;
  • în cazul deteriorării actului de identitate;
  • în cazul pierderii, furtului sau distrugerii actului de identitate;
  • în cazul în care fotografia din cartea de identitate nu mai corespunde cu fizionomia titularului;
  • în cazul schimbării sexului;
  • în cazul anulării actului de identitate;
  • în cazul atribuirii unui nou Cod Numeric Personal (CNP);
  • pentru preschimbarea buletinelor de identitate.