Ședință extraordinară a Consiliului Local Municipal Focșani

Sursa foto:ziarelive.ro
Sursa foto:ziarelive.ro

Consiliului Local Municipal este convocat în şedinţă şedinţă extraordinară pentru data de 13 februarie, orele 16.00, la sediul Primăriei Focșani în care aleșii vor avea de dezbătut și mai apoi de aprobat 31 de proiecte de hotărâre aflate pe ordinea de zi:

 1. proiect de hotărâre pentru completarea art. 2 din HCL nr.2/14.01.2019, privind aprobarea punerii la dispoziția proiectului “Amplasare,montare și punere în funcțiune a 5 stații de reîncărcare mașini electrice” a suprafețelor necesare derulării acestuia;
 2. proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr. 3/2019 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici faza studiu de fezabilitate și aprobarea depunerii dosarului de finanțare la Autoritatea Fondului pentru Mediu pentru realizarea proiectului :”Amplasare, Montare și Punere în funcțiune a 5 (cinci) Stații de Reîncărcare Mașini Electrice”;
 3. proiect de hotărâre privind însușirea modificărilor aduse anexei la Hotărârea Consiliului Local al municipiului Focșani nr. 383/2015 privind însușirea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al municipiului Focșani, cu modificările și completările ulterioare;
 4. proiect de hotărâre privind însușirea modificărilor aduse anexei la Hotărârea Consiliului Local al municipiului Focșani nr. 383/2015 privind însușirea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al municipiului Focșani, cu modificările și completările ulterioare;
 5. proiect de hotărâre pentru completarea și modificarea HCL nr. 384/2015 privind aprobarea Inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al municipiului Focșani;
 6. proiect de hotărâre pentru completarea și modificarea HCL nr. 384/2015 privind aprobarea Inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al municipiului Focșani;
 7. proiect de hotărâre privind aprobarea documentației cadastrale pentru imobilul “str. Tinereții” situat în Focșani, identificat cu Tarla 0, Parcela 7806, ce aparține domeniului public al municipiului Focșani;
 8. proiect de hotărâre privind aprobarea documentației cadastrale pentru imobilul “str. Cernei” situat în Focșani, identificat cu Tarla 0, Parcela 2790, ce aparține domeniului public al municipiului Focșani;
 9. proiect de hotărâre privind aprobarea documentației cadastrale pentru imobilul “str. Ana Ipătescu” situat în Focșani, identificat cu Tarla 0, ce aparține domeniului public al municipiului Focșani;
 10. proiect de hotărâre privind aprobarea documentației cadastrale pentru imobilul “Aleea Căminului” situat în Focșani, identificat cu Tarla 0, Parcela 9324, ce aparține domeniului public al municipiului Focșani;
 11. proiect de hotărâre privind aprobarea documentației cadastrale pentru imobilul “str. Peneș Curcanul” situat în Focșani, identificat cu Tarla 0, Parcela 5337, ce aparține domeniului public al municipiului Focșani;
 12. proiect de hotărâre privind aprobarea documentației cadastrale pentru imobilul “Piața Victoriei” situat în Focșani, identificat cu Tarla 0, Parcela 7790, ce aparține domeniului public al municipiului Focșani;
 13. proiect de hotărâre privind aprobarea documentației cadastrale pentru imobilul “str. Maior Ghe.Pastia” situat în Focșani, identificat cu Tarla 0, Parcela 10440, ce aparține domeniului public al municipiului Focșani;
 14. proiect de hotărâre privind aprobarea documentației cadastrale pentru imobilul “str. Mihai Eminescu” situat în Focșani, identificat cu Tarla 0, Parcela 4437, ce aparține domeniului public al municipiului Focșani;
 15. proiect de hotărâre privind aprobarea documentației cadastrale pentru imobilul “str. Cezar Bolliac” situat în Focșani, identificat cu Tarla 0, Parcela 8550, ce aparține domeniului public al municipiului Focșani;
 16. proiect de hotărâre privind aprobarea documentației cadastrale pentru imobilul “str. Comisia Centrală” situat în Focșani, identificat cu Tarla 0, Parcela 4891 și Parcela 4862, ce aparține domeniului public al municipiului Focșani;
 17. proiect de hotărâre privind aprobarea documentației cadastrale pentru imobilul “str. Alexandru Vlahuță” situat în Focșani, identificat cu Tarla 0, Parcela 9273, ce aparține domeniului public al municipiului Focșani;
 18. proiect de hotărâre privind aprobarea documentației cadastrale pentru imobilul “Pasaj” situat în Focșani, identificat cu Tarla 161, Parcela 8303, ce aparține domeniului public al municipiului Focșani;
 19. proiect de hotărâre privind aprobarea documentației cadastrale pentru imobilul “B-dul Gării” situat în Focșani, identificat cu Tarla 0, Parcela 1735, ce aparține domeniului public al municipiului Focșani;
 20. proiect de hotărâre privind aprobarea documentației cadastrale pentru imobilul “str. Ecaterina Varga” situat în Focșani, identificat cu Tronson 1, Tarla 0, Parcela 2885 și Tronson 2, Tarla 0, Parcela 2885, ce aparține domeniului public al municipiului Focșani;
 21. proiect de hotărâre privind aprobarea documentației cadastrale pentru imobilul “str. Culturii” situat în Focșani, identificat cu Tarla 0, Parcela 3549, 3563, ce aparține domeniului public al municipiului Focșani;
 22. proiect de hotărâre privind aprobarea documentației cadastrale pentru imobilul “str. Dimitrie Cantemir” situat în Focșani, identificat cu Tarla 0, Parcela 8460, ce aparține domeniului public al municipiului Focșani;
 23. proiect de hotărâre privind aprobarea documentației cadastrale pentru imobilul “str. Scarlat Târnăvitu” situat în Focșani, identificat cu Tarla 0, Parcela 3528, ce aparține domeniului public al municipiului Focșani;
 24. proiect de hotărâre privind aprobarea documentației cadastrale pentru imobilul “str. Mare a Unirii” situat în Focșani, identificat cu Tronson 1, Tarla 0, Parcela 3597, Tronson 2, Tarla 57, Parcela 3513 și Tronson 3, Tarla 0, Parcelele 3578 și 3513, ce aparține domeniului public al municipiului Focșani;
 25. proiect de hotărâre privind aprobarea documentației cadastrale pentru imobilul “str. Magazia Gării” situat în Focșani, identificat cu Tarla 0, Parcela 2010/1, ce aparține domeniului public al municipiului Focșani;
 26. proiect de hotărâre privind aprobarea documentației cadastrale pentru imobilul “str. Greva de la Grivița” situat în Focșani, identificat cu Tronson 1, Tarla 0, Parcela 5320 și Tronson 2, Tarla 0, Parcela 3364, ce aparține domeniului public al municipiului Focșani;
 27. proiect de hotărâre privind aprobarea documentației cadastrale pentru imobilul “str. Aurora” situat în Focșani, identificat cu Tronson 1, Tarla 0, Parcela 5294 și Tronson 2, Tarla 54, Parcela 3414, ce aparține domeniului public al municipiului Focșani;
 28. proiect de hotărâre privind aprobarea documentației cadastrale pentru imobilul “str. Ștefan cel Mare” situat în Focșani, identificat cu Tronson 1, Tarla 0, Parcela 5531 și Tronson 2, Tarla 0, Parcela 8344, ce aparține domeniului public al municipiului Focșani;
 29. proiect de hotărâre privind aprobarea documentației cadastrale pentru imobilul “str. Republicii” situat în Focșani, identificat cu Tronson 1, Tarla 0, Parcela 8295 și 8550 și Tronson 2, Tarla 0, Parcela 8295, ce aparține domeniului public al municipiului Focșani;
 30. proiect de hotărâre privind aprobarea documentației cadastrale pentru imobilul “str. Prof. Constantin Stere” situat în Focșani, identificat cu Tronson 1, Tarla 0, Parcela 507 și Tronson 2, Tarla 0, Parcela 507, ce aparține domeniului public al municipiului Focșani;
 31. proiect de hotărâre privind aprobarea documentației cadastrale pentru imobilul “str. Lupeni” situat în Focșani, identificat cu Tarla 0, Parcelele 9833, 9400 și 9182, ce aparține domeniului public al municipiului Focșani.
Știri despre: ,