Concurs prin recrutare din sursă externă la IPJ Vrancea

Inspectoratul de Poliţie Judeţean Vrancea, cu sediul în municipiul Focsani, strada Cezar Bolliac, nr. 12, organizează concurs/examen, prin recrutare din sursă externă, pentru ocuparea unui post vacant de execuție, de personal contractual – îngrijitor la Serviciul logistic ( cod COR 911201). În vederea participării la concurs/examen, candidaţii trebuie să îndeplinească cumulativ condiţiile generale prevăzute de H.G. nr. 286/2011 cu modificările şi completările ulterioare precum şi următoarele condiţii specifice:

  • a) să fie absolvenţi de minimum 11 clase – învățământ general obligatoriu ;
  • b) să fie apti medical;
  • c) să fie apţi psihologic .

Dosarul de candidat se va depune la sediul instituţiei până la data de 30.01.2019, inclusiv. Selecţia dosarelor de concurs se va realiza la data de 27.02.2019. Concursul/examenul se va desfăşura la sediul instituţiei şi va consta în susţinerea următoarelor probe:

  1. Proba practică 05.03.2019, ora 13:00;
  2. Interviu  11.03.2019, ora 13:00.

Relaţii suplimentare se pot obţine la Serviciul resurse umane din cadrul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Vrancea , telefon 0237/207114 de luni până vineri între orele 08:00-16:00 sau de pe site-ul de internet www.politiavrancea.ro.

Știri despre: , , ,