Conducerea Prefecturii Vrancea, prezentă la bilanțul Comitetului Județean pentru Situații de Urgență

Prefectul județului Vrancea, Sorin Hornea și subprefectul Cristina Stoica au participat luni, la bilanțul Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Vrancea. În scopul asigurării unui management unitar al situaţiilor de urgenţă sau al stărilor potenţial generatoare de situaţii de urgenţă, în anul 2018, Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Vrancea s-a întrunit în 31 şedinţe, dintre care 2 ordinare şi 29 extraordinare. Problematica dezbătută în cadrul şedinţelor comitetului a vizat, în principal, asigurarea unui management unitar şi o gestionare corespunzătoare a tuturor situaţiilor de urgenţă generate de manifestarea fenomenelor meteorologice extreme specifice perioadei de iarnă, a alunecărilor de teren, inundaţiilor şi fenomenelor meteorologice periculoase care s-au produs pe raza judeţului Vrancea. Principalele tipuri de risc gestionate de Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Vrancea, pe parcursul anului 2018, au fost:

  • fenomenele meteorologice periculoase specifice perioadei de iarnă manifestate la începutul anului: cod portocaliu de ninsori emisă pentru intervalul 17.01.2018 ora 18.00 – 18.01.2018 ora 20.00, Cod Portocaliu în data 18.01.2018 intervalul orar 01.00 – 20.00, când au fost semnalate intensificări ale vântului cu rafale de peste 70 km/h, zăpadă puternic viscolită şi troienită, vizibilitate redusă spre zero. Localităţile vizate au fost: Andreiaşu de Jos, Băleşti, Bordeşti, Cârligele, Chiojdeni, Ciorăşti, Coteşti, Dumbrăveni, Dumitreşti, Goleşti, Gologanu, Gugeşti, Gura Caliţei, Jitia, Măicăneşti, Obrejiţa, Poiana Cristei, Popeşti, Sihlea, Slobozia Bradului, Slobozia Ciorăşti, Tâmboeşti, Tătăranu, Urecheşti, Vârteşcoiu, Vintileasca şi Vulturu; Cod Portocaliu de ger persistent  pentru intervalul 26.02 ora 03.00 – 01.03.2018, ora 10.00, cu minime posibil de -22 grade.
  • fenomenele meteorologice periculoase şi inundaţiile produse mai ales în perioadele: 26.07 – 19.08.2018  precipitații sub formă de ploaie – maxima fiind înregistrată la p.p.Tâmboiești – 125,5 l/mp; 27.07.2018 precipitaţii sub formă de ploaie, maxima fiind înregistrată la s.h. Colacu – 37,7 l /mp; 28.07 – 30.07.2018 precipitaţii sub formă de ploaie, maxima fiind înregistrată la s.h. Lepșa – 38,2 l /mp; 18 – 19.08.2018  precipitaţii sub formă de ploaie, maxima fiind înregistrată la s.h. Groapa Tufei (Com. Gura Caliței)  – 47,8 l /mp.
  • alunecările de teren produse pe raza UAT Andreiaşu de Jos, Chiojdeni, Dumitreşti, Gura Caliţei, Jitia, Mera, Nereju, Nistorești, Poiana Cristei, Reghiu, Spulber, , Urechești, Vrâncioaia, Năruja,Păulești, Paltin,Vidra.

Alunecările de teren şi fenomenele meteorologice periculoase au produs pagube la nivelul unor unităţi administrativ teritoriale ceea ce a determinat înaintarea de rapoarte operative, iar în baza acestora comisiile mixte numite prin Ordin al Prefectului s-au deplasat în teren, ocazie cu care au fost încheiate 61 procese verbale  privind constatarea şi evaluarea pagubelor la nivelul UAT Odobeşti, Andreiaşu de Jos, Bălești, Bârsești, Boghești, Broșteni, Chiojdeni, Dumitreşti, Gura Caliţei, Jitia, Mera, Nereju, Nistoreşti, Poiana Cristei, Urechești, Pufești, Reghiu, Ruginești, Spulber, Tătăranu, Valea Sării, Vânători, Slobozia Bradului, Odobești, Vrâncioaia, Fitionești, Ploscuțeni, Cârligele, Panciu.

Constatările comisiilor mixte de validare a pagubelor, precum şi procesele verbale de calamitate şi fişele de identificare întocmite de administratorii de obiective afectate au stat la baza întocmirii a șase rapoarte de sinteză privind apărarea împotriva inundaţiilor, fenomenelor meteorologice periculoase, accidentelor la construcţiile hidrotehnice şi poluării accidentale în judeţul Vrancea şi cinci rapoarte de sinteză privind pagubele înregistrate la nivelul judeţului Vrancea ca urmare a alunecărilor de teren.

Conform celor înscrise în rapoartele de sinteză au fost afectate de fenomene meteorologice periculoase  12 case; 3 gospodării inundate; 4 anexe gospodărești avariate; 3 poduri distruse; 12 poduri avariate; 86 podeţe; 16 punți pietonale; 0,15 km drumuri naționale; 35,121 km drumuri judeţene; 143,481 km drumuri comunale (din care 0,15 km distruse); 183,915 km străzi/ulițe (din care 3,1 km distruse); 71 km drum forestier; 918,34 ha teren arabil; 0,5 ha teren agricol; 65 stupi de albine; 1,965 km  rețele alimentare cu apă; 37 construcţii hidrotehnice; 1 lucrare hidrotehnică;  iar valoarea totală estimativă a pagubelor  ridicându-se la suma totală de aproximativ 58.587,406 mii lei.

Totodată, ploile înregistrate în primăvara anului 2018 au generat alunecări de teren, acestea din urmă producând pagube însemnate la nivelul mai multor unităţi administrativ teritoriale. Pe fondul manifestării acestui tip de risc au fost afectate: 20 case (din care 6 distruse); 2,405 km drumuri judeţene; 4,326  km drumuri comunale; 0,15 km reţea de alimentare cu apă; 11,949 km drumuri sătești; 1 punte pietonală; 7,8 km drum forestier și 1 construcție  hidrotehnică  iar valoarea totală estimativă a pagubelor ridicându-se la suma totală de aproximativ 37.025,0062 mii lei.

Pentru îndepărtarea efectelor tipurilor de risc manifestate, instituţiile care asigură funcţii de sprijin în cadrul comitetului au acţionat, pe timpul manifestării situaţiilor de urgenţă, cu forţe şi mijloace specifice în conformitate cu prevederile hotărârilor adoptate în cadrul C.J.S.U. Vrancea, la solicitarea preşedintelui comitetului şi în baza planurilor judeţene de apărare, a celor de intervenţii şi cooperare, sau conform planurilor de măsuri specifice.

Punem punct, unui an 2018 deosebit de bogat în evenimente care au necesitat mobilizarea instituțiilor membre ale Comitetului Județean pentru Situații de Urgență. Vorbim despre codurile portocalii de ninsori, inundații, alunecări de teren dar și provocările datorate virusului pestei porcine africane. Pentru crearea cadrului legal de ducere la îndeplinire a măsurilor dispuse în cadrul celor 31 de ședințe au fost adoptate 108 hotărâri iar Prefectul județului Vrancea a emis 33 de ordine.

În toate aceste situații colaborarea dintre Prefect, unitățile subordonate Ministerului de Interne și instituțiile deconcentrate a funcționat la parametri maximi, colaborarea dintre jandarmi, polițiști, pompieri și instituțiile membre ale CJSU fiind punctul nostru forte în anul 2018. Am arătat că avem capacitatea de a acționa unitar, împreună, în beneficiul comunității. În toate situațiile fiecare dintre noi ne-am făcut datoria, gradul înalt de profesionalism și sincronizarea eforturilor fiind factorii care au determinat funcționarea CJSU Vrancea la cele mai înalte standarde de eficiență.

În cazul tuturor, activitatea în cadrul CJSU Vrancea s-a adăugat sarcinilor zilnice pe care le-ați avut, rezultatul fiind unul deosebit de onorant pentru dumneavoastră. La final vă urez să aveți parte de un an 2019 cu cât mai puține evenimente care să necesite convocarea CJSU. Vă felicit și vă mulțumesc pentru modul în care v-ați făcut datoria!“, a fost mesajul prefectului județului Vrancea, Sorin Hornea.

La eveniment au mai participat vicepreședinții Consiliului Județean Vrancea, Dănuț Cristian și Ionel Cel Mare, col. Mihai Guță, șef direcție în cadrul IGSU, primarul mununicipiului Focșani, Cristi Misăilă, conducerile instituțiilor care fac parte din CJSU, precum și numeroși invitați.

Știri despre: , ,