Procedura înscrierii unei calificări în Registrul Național al Calificărilor Profesionale

Registrul Național al Calificărilor Profesionale este o bază de date națională care cuprinde descrierea calificărilor profesionale din România recunoscute la nivel național. În Registru sunt cuprinse calificările profesionale obținute în sistemul de educație și formare profesională continuă a adulților în contexte de învățare formale, nonformale și informale. Potrivit ultimelor noutăţi legislative, în Monitorul Oficial nr. 238/2019 a fost publicat Ordinul nr. 3177/2019 privind aprobarea Metodologiei de elaborare, actualizare şi gestionare a Registrului naţional al calificărilor profesionale din România. Metodologia reglementează procedura de introducere a calificărilor, de actualizare şi gestionare a Registrului naţional al calificărilor profesionale din România.O nouă calificare se introduce în RNCP condiţionat de existenţa a minimum o ocupaţie în Clasificarea ocupaţiilor din România, denumită în continuare COR, ce poate fi practicată cu respectiva calificare. Introducerea unei calificări în RNCP se realizează:

  • a) prin preluarea calificărilor din Nomenclatorul calificărilor pentru care se pot organiza programe finalizate cu certificate de calificare, aprobat prin Ordinul ministrului muncii, familiei şi al ministrului educaţiei, cercetării şi tineretului nr. 35/3.112/2004, cu modificările şi completările ulterioare, şi din Registrul naţional al calificărilor profesionale din educaţie şi înscrierea lor în RNCP;
  • b) pe baza standardului ocupaţional/standardului de pregătire profesională recunoscut la nivel naţional, aprobat în condiţiile reglementărilor legale în vigoare.

Autoritatea Naţională pentru Calificări împreună cu Ministerul Muncii şi Justiţiei Sociale şi comitetele sectoriale, analizează fiecare calificare din nomenclatorul calificărilor şi elaborează fişa calificării în baza căreia se va realiza introducerea calificării în RNCP.ANC poate emite o aprobare provizorie pentru introducerea unei noi calificări în RNCP, în perioadele dintre emiterea ordinelor comune ale ministrului educaţiei naţionale şi ministrului muncii şi justiţiei sociale, prin decizie a preşedintelui ANC.Calificările înscrise în RNCP se actualizează de fiecare dată când standardele ocupaţionale/de pregătire profesională se revizuiesc conform dinamicii pieţei muncii, prin realizarea unei noi fişe.

Actualizarea calificării ca urmare a revizuirii informaţiilor din standardul ocupaţional/de pregătire profesională corespunzător poate presupune şi redenumirea sau arhivarea calificării, în situaţia în care aceasta a fost revizuită într-un procent mai mare de 50%. Actualizarea RNCP ca urmare a revizuirii standardului ocupaţional/de pregătire profesională se realizează de drept de către ANC pe baza standardului ocupaţional/de pregătire profesională revizuit, în termen de maximum 30 zile de la data deciziei de aprobare a standardului ocupaţional/ordinului ministrului de aprobare a standardului de pregătire profesională, prin realizarea unei noi fişe. Arhivarea unei calificări din RNCP poate fi solicitată de către angajatori, ministere, Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă, organizaţii sindicale, asociaţii patronale, asociaţii profesionale şi furnizori de formare profesională şi/sau alte instituţii abilitate sau de reglementare.