Înscrierea elevilor la Evaluarea Naţională se face automat de către secretarii şcolii

Înscrierea pentru examenul de Evaluare Naţională 2019 de la finalul clasei a VIII-a se face automat de către secretarii şcolii, conform evidenţelor unităţii. Asta  a transmis marţi, Ministerul Educaţiei Naţionale. Măsura ar fi fost luată după ce mai multe şcoli au semnalat faptul că nu au fişe de înscriere şi că nu-i pot înscrie pe elevi în Evaluarea Naţională 2019.

,,Înscrierea candidaților pentru Evaluarea Națională se face la secretariatele unităților de învățământ pe care aceștia le-au absolvit, numai în perioada prevăzută de calendarul examenului;

  1. a) pentru candidații din seria curentă, înscrierea se face de către secretarii unităților de învățământ, în conformitate cu evidențele școlii;
  2. b) pentru candidații din anii precedenți, înscrierea se face de către secretariatul unității de învățământ pe care candidații au absolvit-o, pe baza actelor prezentate de aceștia.

Așadar, nu se utilizează o cerere-tip pentru înscriere, înscrierea se face pe baza evidențelor școlii”, anunță Ministerul Educației. Părinții elevilor din seria curentă nu trebuie să vină la școală pentru înscrierea elevilor la examenul de Evaluare Națională, înscrierea se face pe baza evidențelor școlii, conform metodologiei. Conform art. 32, alin. (2) din Metodologia de organizare și desfășurare a Evaluării Naționale, elevii cu cerințe educative speciale, integrați în școlile de masă, precum și cei din învățământul special, susțin Evaluarea Națională numai la solicitarea scrisă a părinților sau a întreținătorilor legali.

Conform art. 36 din Metodologia de organizare și desfășurare a Evaluării Naționale, conducerile unităților de învățământ aduc la cunoștința persoanelor interesate prevederile prezentei metodologii prin: afișare la avizierul școlii, organizarea unor întâlniri cu părinții elevilor de clasa a VIII-a, în vederea informării acestora, prezentarea în colectivele de elevi ai clasei a VIII-a etc. Ministerul a transmis adresa care cuprinde aceste modificări la inspectoratele școlare din toate județele.

Știri despre: ,