Se doreşte reducerea emisiilor naționale de anumiți poluanți atmosferici

Sursa foto: uaic.ro
Sursa foto: uaic.ro

În Monitorul Oficial al României, partea I, nr. 1042 din data de 7 decembrie 2018, a fost publicată Legea nr. 293/2018 privind reducerea emisiilor naționale de anumiți poluanți atmosferici. Pentru a avansa în direcția atingerii nivelurilor de calitate a aerului care nu conduc la un impact negativ semnificativ asupra sănătății umane și mediului și la unele riscuri aduse acestora, prezenta lege stabilește:

  • a) angajamente naționale de reducere a emisiilor pentru emisiile atmosferice antropice de dioxid de sulf (SO2), oxizi de azot (NOx), compuși organici volatili nemetanici (COVnm), amoniac (NH3) și particule fine în suspensie (PM2,5);
  • b) obligația elaborării, adoptării și punerii în aplicare a unui program național de control al poluării atmosferice, denumit în continuare PNCPA;
  • c) obligația privind monitorizarea și raportarea emisiilor și a impactului poluanților prevăzuți la lit. a) și al altor poluanți prevăzuți în anexa nr. 1.

Legea reglementează: angajamentele naționale de reducere a emisiilor; mecanisme de flexibilitate; programul național de control al poluării atmosferice; inventarele și prognozele naționale de emisii și raportul informativ de inventarier; monitorizarea impactului poluării atmosferice; obligații de raportare; accesul la informații; cooperarea cu țările terțe și coordonarea în cadrul organizațiilor internaționale și sancțiuni.