Anunț al Primăriei Focșani, privind un proiect de act normative ce vizează serviciul de transport public local

Primăria Focşani aduce la cunoştinţa celor interesaţi următorul proiect de act normativ: proiect de hotărâre privind avizarea documentației de atribuire pentru delegarea gestiunii serviciului de transport public local de călători prin curse regulate și acordarea mandatului special Primarului municipiului Focșani să aprobe întreaga documentație de atribuire în cadrul Adunăruii Generale a Asociației de Dezvoltare Intercomunicatră de utilități publice pentru serviciul de transport public local prin curse regulate, „Asociația Metropolitan Trans”. Proiectul de act normativ este afişat din data de 27.03.2019 la sediul Primăriei municipiului Focşani şi pe site-ul www.focsani.info. În perioada 01.04-12.04.2019 cei interesaţi pot trimite în scris propuneri, sugestii, opinii privind aceste proiecte de act normativ la Primăria municipiului Focşani, din bdul. Dimitrie Cantemir nr. 1 bis, camera 102 – serviciul administraţie publică locală, agricultură, persoana de contact, Cristina Dăscălescu.