Primăria Negrilești: ANUNȚ PUBLIC

PRIMARIA COMUNEI NEGRILEŞTI cu sediul social în Comuna NEGRILEŞTI, Sat NEGRILEŞTI, judetul Vrancea anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare fără evaluarea impactului asupra mediului (EIA) şi fără evaluare adecvată (EA), de către A.P.M. Vrancea, în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului şi de evaluare adecvată, pentru proiectul:“MODERNIZARE STRĂZI ŞI FUNDĂTURI ÎN COMUNA NEGRILEŞTI, JUDEŢUL VRANCEA”, propus a fi realizat în intravilanul și extravilanul satul Negrileşti, comuna Negrileşti, județul Vrancea.

Proiectul deciziei de încadrare si motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul  Agentiei pentru Protectia Mediului  Vrancea, str. Dinicu Golescu, nr. 2, în zilele de luni – joi între orele 8:00- 16:30 si vineri intre orele 8:00- 14:00, precum si la urmatoarea adresă de internet: www.apmvn.anpm.ro.

Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării  anunţului pe pagina de internet a autoritatii competente pentru protectia mediului.