Autoturism BMW X5 scos la vânzare, prin licitaţie publică de Primăria Focșani

Primăria Municipiului Focșani scoate la vânzare prin licitaţie publică conform art. 250 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, la data de 31 ianuarie 2019, ora 14:00, în localitatea Focşani, Str. Dimitrie Cantemir nr,1bis, bunuri mobile și imobile proprietate a debitorilor, după cum urmează:

 • Autoturism BMW X5, anul fabricației 2005,10.700 lei, Preț redus cu 50%. Preţul de pornire a licitaţiei este fără T.V.A;
 • Boxă în suprafață de 18mp situată în localitatea Focșani, str. Cuza Vodă nr.7, la subsolul blocului 9.467      de lei, preț redus cu 50%.

Publicaţia de vânzare este afişată la Primăria Municipiului Focşani și primăriile locale în a cărei rază teritorială se află bunurile sechestrate, pe imobilul scos la vânzare, la sediul şi domiciliul debitorilor. Pentru participarea la licitaţie ofertanţii vor depune la sediul A.J.F.P. Vrancea, cu cel puţin o zi înainte de data licitaţiei, respectiv 30.01.2019, următoarele documente:

 • a) oferta de cumpărare;
 • b) dovada plății taxei de participare sau a constituirii garanției sub forma scrisorii de garanţie, reprezentând 10% din preţul de pornire a licitaţiei. Plata taxei se va efectua în contul IBAN RO53TREZ6915006XXX000106, beneficiar municipiul Focșani cod de identificare fiscală 4350645 deschis la Trezoreria Focșani, sau prin decontare bancară, astfel încât la data ţinerii licitaţiei, contul curent al Municipiului Focsani indicat de organul de executare sa fie creditat cu suma respectivă;
 • c) împuternicirea persoanei care îl reprezintă pe ofertant;
 • d) pentru persoanele juridice române, copie de pe certificatul unic de înregistrare eliberat de oficiul registrului comerțului;
 • e) pentru persoanele juridice străine, actul de înmatriculare tradus în limba română;
 • f) pentru persoanele fizice române, copie de pe actul de identitate;
 • g) pentru persoanele fizice străine, copie de pe actul de identitate/pașaport;
 • h) cererea de înscriere privind bunurile pentru care participă la licitaţie;
 • i) declarația pe propria răspundere a ofertantului prin care certificăm faptul că nu este persoană interpusă cu debitorul.

După adjudecarea bunului, adjudecatarul este obligat să plătească preţul, diminuat cu contravaloarea taxei de participare, în lei, în numerar la unitatea teritorială a Trezoreriei Statului, sau prin decontare bancară, în cel mult 5 zile de la data adjudecării. Dacă există doi sau mai mulţi ofertanţi pentru acelaşi bun, licitaţia începe de la cel mai mare preţ din ofertele de cumpărare scrise. Plata prin decontare bancară se efectuează în contul Municipiului Focsani cod iban RO53TREZ6915006XXX000106 deschis la Trezoreria Focşani, cod fiscal 4350645. Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Primăriei Municipiului Focșani, Telefon 0237.236.000 / interior 311.

Știri despre: , ,