Doar 130 locuri de parcare din municipiul Focșani au fost atribuite prin licitaţie

La sediul Instituției Prefectului a avut loc ședința Comitetul consultativ de dialog civic pentru problemele persoanelor vârstnice unde s-a discutat despre gestionarea și alocarea locurilor de parcare la nivelul municipiului Focșani. Potrivit inventarului efectuat de către societatea amintită, pe raza municipiului Focşsani există în total 8873 locuri de parcare, din care 900 locuri cu plată pe oră şi 7973 de locuri de parcare de reşedinţă. La data de 25 ianurair 2019 erau închiriate 7125 de locuri de parcare din care :

  • Persoane fizice — 6384 locuri de parcare ;
  • Persoane juridice — 379 locuri de parcare ;
  • Persoane cu Handicap — 361 locuri de parcare.

Din cele 6384 locuri de parcare închiriate, 130 locuri de parcare au fost atribuite prin licitaţie, restul fiind prin atribuire directă. Totodată, din ce1e 379 locuri de parcare închiriate de către persoane juridice, 108 locuri de parcare sunt atribuite gratuit instituţiilor locale.