Focșănenii invitați să vină cu sugestii și opinii la două proiecte de act normativ lansate de municipalitate

Primăria municipiului Focşani aduce la cunoştinţa celor interesaţi următoarele proiecte de act normativ:
– proiect de hotărâre privind aprobarea raportului Consultării și Informării Publicului nr. 2225 din 10.01.2019 privind documentația P.U.Z. și aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Construire cabinet medical și locuință de serviciu P+1″ – generat de imobilul amplasat în Focșani, str. Constituției nr. 8A, nr. cad. 10530N, pe terenul în suprafață de 209,00 mp;
– proiect de hotărâre privind aprobarea raportului Consultării și Informării Publicului nr. 2276 din 10.01.2019 privind documentația P.U.Z. și aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Construire imobil spații comerciale, birouri și locuințe colective S+P+8E+9R” – ce se va realiza în județul Vrancea, Focșani, str. Cuza Vodă nr. 63, nr. cad. 53374, pe terenul în suprafață de 2.092,0 mp.
Proiectele de act normativ sunt afişate din data de 17.01.2019 la sediul Primăriei municipiului Focşani şi pe site-ul www.focsani.info.     În perioada 28.01-08.02.2019 cei interesaţi pot trimite în scris propuneri, sugestii, opinii privind aceste proiecte de act normativ la Primăria municipiului Focşani, din bdul. Dimitrie Cantemir nr. 1 bis, camera 102 – serviciul administraţie publică locală, agricultură, persoana de contact Cristina Dăscălescu.

Știri despre: , ,