Licitație publică organizată de Primăria Focșani, în vederea închirierii unor terenuri aparţinând domeniului public al orașului

Primăria Focșani organizează miercuri, 26 iunie, la ora 10:00, la sediul instituției, o licitaţie publică în vederea închirierii unor terenuri aparţinând domeniului public al municipiului, pentru amplasarea de construcții provizorii cu destinația de sisteme publicitare, aprobată prin HCL nr.183/19.04.2018 cu modificările și completările aprobate prin HCL nr.263/30.05.2019. Preţul de pornire la licitaţie este de 2 lei/mp/zi şi durata contractului este de 5 ani. Cererea pentru înscriere la licitație și toate celelalte documente solicitate în caietul de sarcini împreună cu taxele (taxa de participare la licitatie, taxa caiet sarcini și taxa de garanție de 10% din valoarea chiriei pentru un an calendaristic) vor fi depuse la sediul Primăriei Municipiului Focşani –Registratura generală, până cel târziu la data de 24 iunie 2019, ora 16,00. Caietul de sarcini se poate procura începând cu data de 10 iunie 2019, de la Serviciul administrarea domeniului public și privat, publicitate, luni și vineri între orele 08,00 – 10,00; marți, miercuri și joi între orele 14-16,30. Contravaloarea acestuia este de 50,00 lei. Amplasamentul, tipul construcției provizorii și suprafaţa de teren sunt următoarele:

Știri despre: ,