Primăria Municipiului Focșani: anunț privind completarea registrului agricol 2020-2024

Potrivit prevederilor art.11 alin(1) din Ordonanța de Guvern nr.28/2008 privind registrul agricol, cu modificările și completările ulterioare, atât persoanele fizice, cât și persoanele juridice care dețin teren agricol sau animale pe raza Municipiului Focșani, au obligația să declare datele necesare înscrierii în Registrul Agricol, după cum urmează:

  • 5 ianuarie-28 februarie 2023, pentru datele anuale privind membrii gospodăriei, terenul aflat în proprietate și cel pe care îl utilizează, clădirile cu destinație de locuință, construcțiile –anexe și mijloacele de transport cu tracțiune animală și mecanică, mașinile, utilajele și instalațiile pentru agricultură și silvicultură, efectivele de animale existente în gospodărie/unitatea cu personalitate juridică la începutul fiecărui an, precum și modificările intervenite în cursul anului precedent în efectivele de animale pe care le dețin, ca urmare a vânzării-cumpărării, a produșilor obținuți, a morții sau sacrificării animalelor ori a altor intrări-ieșiri;
  • 1-31 mai 2023, pentru datele privind modul de folosință al terenului, suprafețele cultivate, numărul pomilor în anul agricol respectiv;
  • Persoanele fizice și juridice au obligația să declare date pentru a fi înscrise în registrul agricol și în afara acestor intervale de timp, în cazul în care au intervenit modificări în proprietate, în termen de 30 de zile de la apariția modificării.

Modelul de declarație dată pe propria răspundere de către capul gospodăriei sau în lipsa acestuia de un alt membru major al gospodăriei care dispune de capacitate deplină de extercițiu se găsește la sediul Primăriei Municipiului Focșani – Biroul Agricultură sau pe site-ul Primăriei Municipiului Focșani la secțiunea AVIZIER -> INFORMAȚII UTILE ȘI FORMULARE -> REGISTRUL AGRICOL -> DECLARATIE INSCRIERE, MODIFICARE, RADIERE ROL AGRICOL, aceasta se completează, se datează, se semnează și se depune la sediul Primăriei Municipiului Focșani sau online pe site-ul Primăriei: www.focsani.info la secțiunea DEPUNERE DOCUMENTE ONLINE.

ATENȚIE!

  • În cazul în care persoanele fizice sau cele juridice nu fac declarațiile la termenele prevăzute mai sus, se consideră că nu au intervenit niciun fel de modificări, fapt pentru care în registrul agricol se raportează din oficiu datele din anul precedent.
  • În cazul în care există modificări și acestea nu sunt declarate în termenele de mai sus, vă facem cunoscut faptul că în baza art.20 alin. (1) al aceluiași act normativ, acest lucru “Constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 100 lei la 500 lei, în cazul persoanelor fizice, respectiv cu amendă de la 300 lei la 1.500 lei, în cazul persoanelor juridice”.
  • În cazul în care există modificări și acestea nu sunt declarate în termenele de mai sus, vă facem cunoscut faptul că în baza art.20 alin. (1) al aceluiași act normativ, acest lucru “Constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 100 lei la 500 lei, în cazul persoanelor fizice, respectiv cu amendă de la 300 lei la 1.500 lei, în cazul persoanelor juridice”.

*Pentru relații suplimentare, vă stăm la dispoziție la numărul de telefon: 0237/236000 interior 305 – Birou agricultură.