Primăria Focșani inițiază proiectul pentru un nou acces urban

Primăria Municipiului Focșani anunță în mod public inițierea proiectului de hotărâre privind aprobarea Raportului Informării și Consultării Publicului nr. 1269/14.12.2023 privind documentația P.U.Z. și aprobarea Planului Urbanistic Zonal „PUZ – Modificarea PUZ aprobat prin H.C.L. nr. 57/27.02.2020 prin creare acces nou” – Municipiul Focșani, str. Lupeni nr. 9, pe terenul identificat cu numărul cadastral 56004, în suprafață de 1090 m2.