Primarii vrânceni, convocați la o întâlnire privind gestionarea situaţiilor de urgenţă la nivelul unităţilor administrativ-teritoriale

Prefectul județului Vrancea Sorin Hornea și subprefectul Cristina Stoica au participat la convocarea anuală de pregătire cu preşedinţii Comitetelor Locale pentru Situaţii de Urgenţă. Prezenți la întâlnirea desfășurată în sala mare a Consiliului Local Focşani au fost și primarii comunelor vrâncene. Ședința a vizat următoarele puncte de dezbatere:

  1. Măsuri pentru limitarea cazurilor de îmbolnăviri cu virusul gripal a elevilor și preșcolarilor: analiza implementării Planului de acțiuni comune ale Direcției de Sănătate Publică Vrancea și Inspectoratului Școlar Județean Vrancea pentru limitarea cazurilor de îmbolnăviri în perioada sezonului gripal 2018-2019.
  2. Necesitatea intensificării colaborării dintre autoritățile administrației publice locale și conducătorii/consiliile de administrație ale unităților de învățământ preuniversitar în vederea creșterii gradului de siguranță a elevilor.
  3. Informare privind acțiunea de realizare și întreținere corespunzătoare a șanțurilor și rigolelor de scurgere a apelor pluviale, îndepărtarea materialului lemnos și a deșeurilor din albiile cursurilor de apă, din secțiunile de scurgere a podurilor și podețelor, având în vedere prevederile Ordinului nr. 1422/2012 pentru aprobarea Regulamentului privind gestionarea situațiilor de urgență generate de inundații.
  4. Implicarea autorităților administrației publice locale în campania de depunere a cererilor de plată a subvențiilor pentru fermieri, acțiune ce se derulează în perioada 01 martie – 15 mai, pentru anul 2019.
  5. Modificarea formatului procesului verbal întocmit de comisia de evaluare a pagubelor din agricultură.
  6. Colaborarea dintre autoritățile administrației publice locale și serviciile publice deconcentrate în domeniile finanțelor publice locale și cadastru și publicitate imobiliar.
  7. Prezentarea unor aspecte ce vizează gestionarea situațiilor de urgență la nivelul unităților administrativ-teritoriale.

Pe lângă temele prezentate s-au discutat şi unele aspecte care vizează gestionarea situaţiilor de urgenţă la nivelul unităţilor administrativ-teritoriale. Cu această ocazie, au fost aduse la cunoştinţa primarilor actele normative nou apărute, care reglementează pregătirea în domeniul situaţiilor de urgenţă, concluziile desprinse din controalele de prevenire a incendiilor la localităţi în anul 2018, procedura de avizare/autorizare a obiectivelor din subordinea consiliului local, petiţii din domeniul situaţiilor de urgenţă, contravenţii şi sancţiuni care pot fi aplicate de către primari, măsurile generale de apărare împotriva incendiilor pe timpul utilizării focului deschis la arderea de mirişti, vegetaţie uscată şi resturi vegetale, precum şi modul de întocmire şi transmitere a rapoartelor operative şi proceselor verbale cu pagubele produse în urma situaţiilor de urgenţă.

Știri despre: ,