Proiect de hotărâre supus consultării publice de către Primăria Focșani

Primăria municipiului Focşani aduce la cunoştinţa celor interesaţi, următorul proiect de act normativ: proiect de hotărâre privind completarea anexei la HCL nr. 160/2017 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a serviciului public de administrare, întreținere și exploatare a parcărilor ce aparțin domeniului public și privat al municipiului Focșani. Proiectul de act normativ este afişat din data de 27.02.2019 la sediul Primăriei municipiului Focşani şi pe site-ul www.focsani.info. În perioada 01-15 martie 2019 cei interesaţi pot trimite în scris propuneri, sugestii, opinii privind aceste proiecte de act normativ la Primăria municipiului Focşani, din bdul. Dimitrie Cantemir nr. 1 bis, camera 102 – serviciul administraţie publică locală, agricultură, la persoana de contactCristina Dăscălescu.