Proiecte de hotărâre supuse dezbaterii publice de către Primăria Focșani

Administrația locală aduce la cunoştinţa focșănenilor interesaţi să vină cu sugestii și propuneri pentriu două proiecte importante. Este vorba despre proiectul de hotărâre privind aprobarea Regulamentului privind organizarea și desfășurarea ceremoniilor ce au ca obiect oficierea de căsătorii în incinta Teatrului Municipal „Mr.Ghe.Pastia”Focșani și proiect de hotărâre privind aprobarea Raportului Informării și Consultării Publicului nr.2817 din 11.01.2019 privind documentația P.U.Z., și aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Construire Birouri și Locuințe Colective D+P+5E” – ce se va realiza în județul Vrancea, Focșani, str.Lupeni, nr.9, nr.cad.56004, pe terenul în suprafață de 1.131,00 mp. Proiectele de act normativ sunt afişate din data de 25 iunie, la sediul Primăriei municipiului Focşani şi pe site-ul www.focsani.info. Cei interesaţi pot trimite în scris, în perioada 01.07.-12.07.2019, propuneri, sugestii, opinii privind aceste proiecte de acte normative la Primăria Focşani, din bdul. Dimitrie Cantemir nr. 1 bis, camera 102 – serviciul administraţie publică locală, agricultură, persoana de contact, Cristina Dăscălescu.

Știri despre: ,