S-a semnat contractul de finanțare pentru proiectare și execuție lucrări DJ 202 E

Președintele Consiliului Județean Vrancea, Marian Oprișan a semnat astăzi contractul de finanțare pentru obiectul de investiții inclus în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, respectiv: ,,Modernizarea  infrastructurii rutiere de drum judeţean dintre localităţile  limită județ Buzău-Voetin-Sihlea-Obrejița-Tîmboiești-Bordești cu conectivitate directă la rețeaua TENT-T” Valoarea totală a contractului este de 38.649.542 lei fără TVA. Valoarea totală cu TVA este de 45.992.995 lei (echivalentul a 9.682.735 euro) – în care se include execuția lucrărilor și organizarea de șantier, serviciile de proiectare și serviciile de asistență tehnică.  Proiectul este finanțat prin POR 2014-2020, Axa Prioritară 6, Prioritatea de investiții 6.1 (85% fonduri europene, 13% bugetul național, 2% cofinanțarea locală). Termenul de finalizare a lucrărilor este de 32 de luni (din care 2 luni este durata de proiectare). Contractul a fost atribuit în urma licitației publice, care a avut drept criteriu de atribuire cel mai bun raport calitate-preț, în ceea ce privește prețul ofertei și perioada de garanție a lucrărilor. În cadrul acestui proiect vor fi efectuate următoarele lucrări:

  • Modernizarea şi reabilitarea a 22,517 km. din drumul judeţean DJ 202E,
  • Modernizarea şi realizarea a 10,104 km de trotuare şi trasee pietonale,
  • Execuţia unei staţii de transport public şi a unei alveole,
  • Execuţia unor elemente suplimentare destinate siguranţei circulaţiei (198 ml parapet metalic, 22,60 km marcaje, 40 treceri de pietoni cu avertizări luminoase, 24 buc. benzi rezonatoare),
  • Modernizarea a două poduri,
  • Amenajarea a 40.144 ml de rigole şi şanţuri,
  • Montarea de borduri teşite pentru accesul persoanelor cu dizabilităţi la proprietăţi,
  • Amenajarea a 51 podeţe de descărcare,
  • Creşterea portanţei şi siguranţei circulaţiei,
  • Uşurarea accesului la reţeaua TEN-T pentru beneficiarii direcţi şi indirecţi.

Prin execuţia lucrărilor se vor realiza 22,517 km de drum judeţean modernizat, care va asigura accesul locuitorilor comunelor de pe traseu, la traficul de pe reţeaua TEN-T, respectiv 11.984 locuitori. Totodată, se vor realiza 18.610 mp trotuar, se vor moderniza o alveolă pentru mijloace de transport în comun, se vor monta borduri teşite, se vor amenaja 40.144 m de rigole, şanţuri, precum şi 51 podeţe de descărcare. Toate acestea împreună cu elementele de siguranţa circulaţiei (40 treceri de pietoni, 568 ml. parapete metalice, indicatori rutieri, benzi rezonatoare)  vor creşte siguranţa circulaţiei şi confortul populaţiei deservite de proiect .

Creşterea portanţei se va asigura prin amenajarea unui sistem rutier nou, iar viteza medie de deplasare va creşte de la 30km/h la 60km/h, asigurându-se astfel fluidizarea traficului. Obiectivul principal al proiectului este realizarea unei legături rapide şi în siguranţă la reţeaua de transport europeană TEN-T. Scopul realizării obiectivului fiind creşterea condiţiilor de dezvoltare durabilă a zonei prin facilitarea mobilităţii populaţiei şi bunurilor.